Газрын тосны салбарын эрдэм шинжилгээ, онол-практикийн бага хурал 2017 оны тавдугаар сарын 24-нд Шинжлэх ухаан, технологийн их сургууль дээр болно.