Монгол улсын хилээр шинжилгээний дээж нэвтрүүлэхэд тодорхойлолт олгох дотоод заавар энд дарж татаж авна уу