Геологи судалгааны хэлтсээс 2011.01.13 ны өдөр зохион байгуулагдсан сургалтын материалыг энд дарж татаж авна уу.