ХАЙГУУЛЫН ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ АЖ АХУЙН НЭГЖ, БАЙГУУЛЛАГУУД 2011 ОНД ХИЙЖ ГҮЙЦЭТГЭСЭН ГЕОЛОГИ ХАЙГУУЛЫН АЖЛЫН ЖИЛИЙН ТАЙЛАНГАА АШИГТ МАЛТМАЛЫН ГАЗРЫН  ГЕОЛОГИ СУДАЛГААНЫ ХЭЛТЭСТ 2012 ОНЫ 2 ДУГААР САРЫН 15-НЫ ДОТОР ИРҮҮЛНЭ ҮҮ.

АШИГТ МАЛТМАЛЫН ГАЗАР

ГЕОЛОГИ СУДАЛГААНЫ ХЭЛТЭС