Ашигт малтмалын баялгийн урьдчилсан үнэлгээ, ашигт малтмалын ордын нөөцийг ашиглах боломжийн урьдчилсан үнэлгээ, уул уурхайн техник, эдийн засгийн үндэслэлд тавигдах үндсэн шаардлагууд ба техник, эдийн засгийн үндэслэл хүлээн авах журмыг энд дарж татаж авна уу.

Ашиглалтын өмнө үйл ажиллагааны гэрээ байгуулах журмыг энд дарж татаж авна уу.