2011-2012  онд улсын төсвийн хөрөнгөөр гүйцэтгэсэн ажлын тайлан

 

 

д/д/

Тайлангийн товч нэр

Зохиогч

Гүүйцэтгэсэн

1

6320

Булган, Төв, Орхон, Сэлэнгэ, Өвөрхангай, Архангай аймгуудын нутаг хамарсан M-48-XXY, XXYI, XXYII, L-48-YII, YIII, XIII-XYI хавтгайд 1:200000-ны масштабын ″Улсын геологийн зураг зохиох″ төслийн 2007-2010 оны ажлын үр дүнгийн тайлан.

Г. Дэжидмаа

Н. Оюунтуяа

Ш. Туяа

Г. Соёлмаа

Б. Отгонбаатар

АМГ. УГЗ-200

″Төв монгол төсөл″

2

6325

Дорноговь, Дундговь, Хэнтий, Говь-сүмбэр, Төв аймгуудын зарим нутгийг хамарсан L-48-XII, XYIII, L-49-YII, VIII, IX, XIII, XIY, XY хавтгайд 1:200000-ны масштабын ″Улсын геологийн зураг зохиох″ төслийн 2007-2010 оны ажлын үр дүнгийн тайлан.

Б. Дэлгэрцогт

Ч. Энхтуяа

Ё. Мөнхбат

С. Энхжаргал

АМГ. УГЗ-200

″Дорнод-монгол төсөл″

3

6326

Өмнөговь, Дорноговь аймгуудын зарим нутгийг хамарсан K-48-III, IY, Y, YI, YIII, IX, XIII, XIY, XY, XX, XXI  хавтгайд 1:200000-ны масштабын ″Улсын геологийн зураг зохиох″ төслийн 2007-2010 оны ажлын үр дүнгийн тайлан.

Ч. Буянбаатар

А. Золжаргал

Х. Билгүүнбаатар

Ө. Жамьяндорж

Г. Бүрэнбаяр

АМГ. УГЗ-200

″Өмнөд-монгол төсөл″

4

6327

Баруун Монгол төслийн 2008-2010 онд Увс, Завхан, Ховд аймгийн нутагт зохиосон  1:200000-ны масштабын ″Улсын геологийн иж бүрдэл зураг зохиох″ төслийн 2007-2010 оны ажлын үр дүнгийн тайлан.  M-46-IX. X.XV.XVI.XVII.XXI. XXII. XXYII. XXVIII. M-46-XXIII. XXIV. XVIII. XXIX. XXX. XXXV. XXXVI

Д. Товуудорж

А. Саруул

Б. Отгонбаатар

Г. Соелмаа

Н. Сайнзаяа

АМГ. УГЗ-200

″Баруун-монгол төсөл″

5

6329

Монгол улсын мезозой-кайнозойн тектоникийн,  минергений 1:1000 000-ны  масштабтай зураг зохиох төслийн 2007-2010 оны ажлын үр дүнгийн тайлан.

Ж. Бадамгарав

Д. Бадамгарав

Ц. Дэмбэрэлдавга

Д. Оролмаа

ГЭБХүрээлэн

6

6380

Баянхонгор аймгийн Богд, Баянлиг, Баянговь сумдын нутагт 2008-2010онуудад Жаран богдын талбайд гүйцэтгэсэн 1:50 000-ны масштабтай геологийн зураглал, ерөнхий эрлийн ажлын  үр дүнгийн тайлан. Байршил: L-47-117-АБ, L-47-118-АБВГ

Ч. Нэргүй

Г. Цагаандорж

С. Мянганбаатар

ГСТовчоо

Жаран богдын анги

7

6381

Завхан  аймгийн Алдархаан, Цагаанхайрхан, Цагаанчулуут  сумдыг хамарсан Уст нуурын талбайд  2008-2010онуудад гүйцэтгэсэн 1:50 000-ны масштабтай геологийн зураглал, ерөнхий эрлийн ажлын  үр дүнгийн тайлан. Байршил: L-47-13-Б,  L-47-14-АБВГ,   L-47-15-АВ,

Г. Цэдэн

Б. Дашцэрэн

О. Даваадорж

Алтай нэгдэл

Ховд хот

8

6382

Ховд  аймгийн Үенч, Булган  сумдыг хамарсан  Нарийн харын  талбайд  2008-2010онуудад гүйцэтгэсэн 1:50 000-ны масштабтай геологийн зураглал, ерөнхий эрлийн ажлын  үр дүнгийн тайлан. Байршил: L-46-74-ВГ, L-46-86-АБ, L-46-87-АБ, L-46-88-А

М. Батбаяр

Ү. Гансүх

Д. Алтанхишиг

Алтай нэгдэл

Ховд хот

9

6383

Увс аймгийн Зүүнхангай, Өвөрхангай, Баруунтүрүүн, Завхан аймгийн Тэс   сумдын нутгийг хамарсан  Согоотын   талбайд  2008-2010онуудад гүйцэтгэсэн 1:50 000-ны масштабтай геологийн зураглал, ерөнхий эрлийн ажлын  үр дүнгийн тайлан. Байршил: М-46-95-АБВГ,  М-46-96-АБВГ,

Г. Ганцог

Ц. Басанжав

Ц. Ганбаатар

Алтай нэгдэл

Ховд хот

10

6384

Завхан  аймгийн  Яруу, Алдархаан сумдыг хамарсан Баруун Мараатын  талбайд  2008-2010онуудад гүйцэтгэсэн 1:50 000-ны масштабтай геологийн зураглал, ерөнхий эрлийн ажлын  үр дүнгийн тайлан. Байршил: L-47-1-АБВГ,  L-47-2-АБВГ

С. Тилеген

Д. Батдэлгэр

Б. Энхтайван

Алтай нэгдэл

Ховд хот

11

6385

Дорнод  аймгийн  Хөлөнбуйр, Булган  сумдыг хамарсан Их Цагаан өндөрийн   талбайд  2008-2010онуудад гүйцэтгэсэн 1:50 000-ны масштабтай геологийн зураглал, ерөнхий эрлийн ажлын  үр дүнгийн тайлан. Байршил: L-49-11-АБВГ,  L-49-12-АБВГ

Ж. Түмэндэлгэр

О. Баатарчулуун

Ц. Алтансоембо

Ц. Мөнгөншагай

ГСТовчоо

12

6386

Сүхбаатар  аймгийн  Түмэнцогт, Мөнххаан, Сүхбаатар сум,   Дорнод  аймгийн  Хөлөнбуйр  сумдыг хамарсан Баянхааны   талбайд  2008-2010онуудад гүйцэтгэсэн 1:50 000-ны масштабтай геологийн зураглал, ерөнхий эрлийн ажлын  үр дүнгийн тайлан. Байршил: L-49-22-АБВГ,  L-49-23-АБВГ

Н. Нямдорж

Д. Дарьцоо

Б. Чунагсүрэн

Х. Баяржаргал

Талст дөл ХХК

13

6395

Дундговь аймгийн  Дэрэн, Говь-Угтаал, Цагаандэлгэр сумдын нутагт орших Дэрэнгийн талбайд  2008-2010 онуудад явуулсан  1:50 000-ны масштабтай геологийн зураглал, ерөнхий эрлийн ажлын  үр дүнгийн тайлан. Байршил: L-48-70-АБВГ,  L-48-71-АБВГ

Б. Батром

Н. Батбаяр

Б. Сүхбаатар

Д. Адьяасүрэн

Алх чулуу

ХХК

14

6400

Баянхонгор аймгийн Баян-Овоо, Өлзийт, Эрдэнэцогт, Галуут, Бөмбөгөр  сумдын нутагт Хөх Бүрдийн талбайд  2008-2010онуудад  гүйцэтгэсэн 1:50 000-ны масштабтай геологийн зураглал, ерөнхий эрлийн ажлын  үр дүнгийн тайлан. Байршил: L-47-70-АБ, L-47-69-АБВГ

Г. Батзориг

Ж. Энхтуяа

Д. Гарваа

С. Хоролсүрэн

Хөвсгөл геологи ХХК

15

6430

″Монгол орны гео-мэдээллийн сан бүрдүүлэх төсөл″-ийн 2007-2010 онд гүйцэтгэсэн ажлын тайлан

Геологи мэдээллийн төв

Геологи мэдээллийн төсөл

16

6635

Баянхонгор аймгийн Баянлиг, Богд, Өвөрхангай аймгийн  Богд, Гучин ус, Баруун баян улаан сумдын нутаг Бага Богдын талбайд 2008-2011 онуудад гүйцэтгэсэн  1:50 000-ны зураглал, ерөнхий эрлийн ажлын үр дүнгийн тайлан.  Байршил: L-47-119-АБВГ, L-47-120-АБВГ,

Д. Бямбасүрэн

Д. Бямбарагчаа

Б. Мөнхчулуун

Б. Цэндмаа

ГСТовчоо

17

6510

Industrial minerals and selected rare metalls in Mongolia. 2011

Harald  Elther

АМГ

Монгол Германы хамтарсан төсөл

18

6540

Записка оценка эксплуатационных запасов подземных вод МНР.

Н.Н. Биндеман

Л.С. Язвин

ВСЕГИН ГЕО

19

6541

Дорноговь аймгийн Зүүнбаян, түүний Өмнөд, Баруун хэсэг, Цагаан элсний газрын тосны талбайд 1997-2009 онуудад хийсэн геологи хайгуулын ажлын үр дүнгийн тайлан. Гэрээ: РSC-97, БХГ-97

Хятадын Шенлигийн газрын тосны удирдах товчоо

Доншен газрын тос Монгол

ХХК

20

6550

Хөвсгөл аймгийн Цагаан уул сумын Цагаан уул дүүргийн геологийн тогтоц ба полиметаллын хүдэржилтын байршлын зүй тогтол. / Геологи  эрдэс судлалын докторын зэрэг горилсон бүтээл/

М. Тодбилэг

М. Тодбилэг

21

6585

Дархан уул аймгийн Шарын гол сумын нутагт орших Шарын голын хүрэн нүүрсний уурхайн  2000-2010 оны олборлолтын мэдээ

Шарын гол ХХК

Шарын гол

ХХК

22

6640

Говь-алтай аймгийн Цогт, Эрдэнэ, Алтай сумдын нутгийг хамарсан Нарансэвстэйн талбайд 2008-2011 онуудад гүйцэтгэсэн  1:50 000-ны зураглал, ерөнхий эрлийн ажлын үр дүнгийн тайлан.  Байршил: К-46-36-Б, К-47-37-АБВГ, , К-47-38-АБВГ,

Я. Давга-Очир

Б. Мөнхцэрэн

Л. Чинтогтох

Гео Мин

ХХК

23

6645

Говь-алтай аймгийн Эрдэнэ, Баянхонгор аймгийн Баян-Өндөр  сумдын нутгийг хамарсан Хатансуудлын  талбайд 2008-2011 онуудад гүйцэтгэсэн  1:50 000-ны масштабын зураглал, ерөнхий эрлийн ажлын үр дүнгийн тайлан.  Байршил: К-47-28-БГ, К-47-39-АБВГ,  К-47-40-АБВГ

Б. Энхбаяр

Э. Мөнх-Эрдэнэ

М. Ганхуяг

Гоби Эксплорэшн ХХК