Доорхи тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч аж ахуйн нэгжүүд Ашигт малтмалын тухай хуулийн 22 дугаар зүйлд заасны дагуу тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгуулах өргөдлөө гаргана уу. Хэрэв хугацаа дуусахаас өмнө сунгах өргөдлөө гаргаагүй бол мөн хуулийн 53 дугаар зүйлийн 53.1.1-д заасны дагуу дуусгавар болохыг анхааруулж байна. 

      1.Лавлагаа авахыг хүсвэл 263624 дугаарын утсанд хандана уу.

 

Тусгай зөвшөөрлийн дугаар 

Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн нэр

Талбайн хэмжээ (гектар)

Тусгай зөвшөөрөл олгосон огноо

Тусгай зөвшөөрөл дуусах огноо

1

XV-011938

Алтандорнод монгол

11815.29

2006.08.25

2012.08.25

2

XV-011939

Алтандорнод монгол

2179.64

2006.08.25

2012.08.25

3

XV-011947

Орхонтуулын хүдэр

3733.41

2006.08.29

2012.08.29

4

XV-011951

Баясгалант өргөө констракшн

27.32

2006.08.31

2012.08.31

5

XV-011958

Гобикоул энд энержи

13164.98

2006.08.29

2012.08.29

6

XV-011961

Гобикоул энд энержи

7864.17

2006.08.29

2012.08.29

7

XV-011962

Гобиконсолидетед

28210.08

2006.08.29

2012.08.29

8

XV-011964

Гобикоул энд энержи

4684.30

2006.08.29

2012.08.29

9

XV-011967

Эм Жи Эм Жи

728.48

2006.08.29

2012.08.29

10

XV-011883

Монголруд пром

9339.58

2006.08.07

2012.08.07

11

XV-011891

Блюгэйт

21014.14

2006.08.14

2012.08.14

12

XV-011925

Абсолютмайнинг

51.44

2006.08.21

2012.08.21

13

XV-011959

Гобикоул энд энержи

38090.61

2006.08.29

2012.08.29

14

XV-011970

Резевоирмоли монголиа

354.30

2006.08.30

2012.08.30

15

XV-013471

Резевоирмоли монголиа

433.64

2006.08.30

2012.08.30

16

XV-015008

Аурасоорс

957.01

2006.08.18

2012.08.18

17

XV-015009

Аурасоорс

1491.23

2006.08.18

2012.08.18

18

XV-015010

Аурасоорс

1696.34

2006.08.24

2012.08.24

19

XV-015016

Гобикоул энд энержи

1613.49

2006.08.29

2012.08.29

20

XV-015044

Санчуан ривар

15521.64

2009.08.03

2012.08.03

21

XV-015047

Жакдоосан

1865.47

2009.08.05

2012.08.05

22

XV-015048

Бэрхресорсиз

2081.96

2009.08.05

2012.08.05

23

XV-015050

Даваа-Арвижих

1202.61

2009.08.05

2012.08.05

24

XV-015051

Монголстандарт

123.83

2009.08.10

2012.08.10

25

XV-015055

Жөн Юан

9155.99

2002.08.09

2012.08.05

26

     

27

XV-015060

Эрхэт-Эрмүүн

2373.07

2009.08.10

2012.08.10

28

XV-015063

Жи Би Эм Ди

5059.11

2009.08.12

2012.08.12

29

XV-015064

Би Жи Эм Би

541.20

2009.08.12

2012.08.12

30

XV-015067

Түргэн-Үүд

15.42

2009.08.14

2012.08.14

31

XV-015069

Мэняшиёоу

2368.78

2009.08.14

2012.08.14

32

XV-015070

Мэняшиёоу

102.87

2009.08.14

2012.08.14

33

XV-015071

Тэнгритерра ресурс

49728.84

2009.08.17

2012.08.17

34

XV-015073

Эверминерал

1220.74

2009.08.18

2012.08.18

35

XV-015074

Мэняшиёоу

1109.28

2009.08.20

2012.08.20

36

XV-015075

Голденгроуз

24650.05

2009.08.20

2012.08.20

37

XV-015076

Голденгроуз

15195.04

2009.08.20

2012.08.20

38

XV-015078

Голден стрийм интернэйшнл

4745.39

2009.08.20

2012.08.20

39

XV-015043

Саруулсайн

11371.77

2009.08.03

2012.08.03

40

XV-015049

Монголиан ронтак энержи

3777.88

2009.08.05

2012.08.05

41

XV-015057

Сутайдаян ориг

10726.38

2009.08.10

2012.08.10

42

XV-015061

Вестернминэкс

23324.63

2009.08.10

2012.08.10

43

XV-015068

Мэняшиёоу

1887.63

2009.08.14

2012.08.14

44

XV-015072

Самсунгхоум майнинг

17892.15

2009.08.18

2012.08.18

45

XV-015083

Хадатголден

1786.08

2009.08.24

2012.08.24

46

XV-015084

Тефис майнинг

11843.56

2009.08.25

2012.08.25

47

XV-015086

Эрдэнэс Манлай Майнинг Ресурс

24078.01

2009.08.26

2012.08.26

48

XV-015087

Эрдэнэс Манлай Майнинг Ресурс

7261.58

2009.08.26

2012.08.26

49

XV-015092

Есөн эрдэнийн ордон

912.18

2009.08.31

2012.08.31

50

XV-015093

Есөн эрдэнийн ордон

6397.57

2009.08.31

2012.08.31

51

XV-015052

Мегамайнз монголия

3989.64

2009.08.10

2012.08.10

52

XV-016739

Гобиконсолидетед

46.86

2006.08.29

2012.08.29

53

XV-016741

Гобиконсолидетед

540.36

2006.08.29

2012.08.29

54

XV-016743

Гобиконсолидетед

11704.24

2006.08.29

2012.08.29

55

XV-016747

Гобиконсолидетед

3580.09

2006.08.29

2012.08.29

56

XV-016960

Сүхбаатар уул уурхай

189.86

2006.08.30

2012.08.30

57

XV-017015

Голдентайга

22885.56

2009.08.10

2012.08.10

58

XV-015621

Би Жи Эм Би

154.91

2009.08.12

2012.08.12