Ашигт малтмалын газрын алба, хэлтэс, албан хаагчдын үйл ажиллагааны талаарх Таны гаргасан санал хүсэлтийг хуулийн дагуу нягтлан хянах, алдаа дутагдлыг засаж залруулах, цаашид гаргахгүй байх чиглэлээр sanal@mram.gov.mn хаягаар хүлээн авч шийдвэрлэх боломжтой боллоо. Санал, хүсэлт, гомдлыг Хяналт Шинжилгээ Үнэлгээ, Статистик Мэдээллийн Хэлтэс хүлээн авах бөгөөд хуулийн хугацаанд хянан хариу өгөх болно.

Анхаарах зүйлс: Хүсэлт гаргагч өөрийн нэр, холбоо барих утас болон холбогдох асуудлыг тодорхой бичиж ирүүлнэ үү.

Хяналт Шинжилгээ Үнэлгээ, Статистик Мэдээллийн Хэлтэс

Утас: 263936, 263706