АМГ-ын алба, хэлтсүүдийн үйл ажиллагаа болон албан хаагчдыг үнэлэх үйлчлүүлэгчдийн үнэлэмж хандлага, санаа бодлыг тодруулах зорилготой юм. Бид ТАНЫ өгсөн мэдээллийг чандлан нууцалж, судалгааны нэгдсэн үр дүнг гаргахад ашиглах тул ТАНЫГ асуулгад үнэн зөв хариулна гэдэгт найдаж байна. Энд дарж санал өгнө үү. Хугацаа:5-р дугаар сарын 27-ноос 6-р дугаар сарын 20-ны хооронд.