2013 оны 6 дүгээр сарын 17 өдрийн байдлаар гарсан нүүрсний үнийг энд дарж татаж авна уу.