Уул уурхайн сайдын 2013 оны 135 дугаар тушаалаар “Геологи, уул уурхайн салбарын хүний нөөц, ажиллагчдын нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэгч тэргүүний аж ахуйн нэгж, байгууллага шалгаруулах” тухай журам батлагдсан. Уг журамд заасан болзол хангаж буй аж ахуйн нэгжийг нэр дэвшүүлэн

“Ажлын байр амьдрах орчин бүрдүүлэгч шилдэг аж ахуйн  нэгж байгууллага”

“Ажилчдын эрүүл чанартай  хүнс, эрүүл ахуйг эрхэмлэгч аж ахуйн нэгж, байгууллага” ”Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагааг эрхэмлэгч аж ахуйн нэгж байгууллага”-аар  шалгаруулах юм.

Иймд холбогдох материалыг budbal@mram.gov.mn/ хаягаар  2013 оны 7 дугаар сар 4- ний дотор ирүүлнэ үү.

Жич: Журмыг энд дарж татаж авна уу