Зорилго: Ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч Монгол улсад үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа хөрөнгө оруулалт шаардлагатай компаниудын төсөл, хөтөлбөрийг, уул уурхайн төсөлд хөрөнгө оруулах сонирхолтой гадаад, дотоодын хөрөнгө оруулагч нарт танилцуулах, хөрөнгө оруулалтыг татах.

Үүнд: Ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчид цаашид хайгуул хийх, ашиглалтын үйл ажиллагаагаа өргөжүүлэх, гүн боловсруулалт хийхэд шаардлагатай хөрөнгө оруулалтын төслүүдийг  дараах хаягаар илгээнэ үү. batbold@mram.gov.mn  

Энд дарж маягтыг татаж авна уу. /Хүснэгт-1,2 бөглөнө үү./