Монгол Улсын Засгийн газрын 2007 оны 88 дугаар тогтоол, 2010 оны 39 дүгээр тогтоол, 2013 оны 131 дүгээр тогтоолд тус тус заасны дагуу уул уурхайн экспортын бүтээгдэхүүний зах зээлийн үнийн мэдээллийг нийтэд мэдээлж байна.

Энэхүү  үнийг  2013  оны  7  дугаар  сарын  үнийн  гүйцэтгэлд  үндэслэн тооцсон болно.

  (ам.доллар/тн)

Цайр

1,835.60

 

 

 

https://www.lme.com/

Зэс

6,892.51

Хар тугалга

2,047.91

Цагаан тугалга

19,583.48

Хөнгөн цагаан

1,767.36

Молибдени

20,834.78

(төгрөг/грамм)

Алт

60,552.56

 

http://www.mongolbank.mn/

Мөнгө

788.74

 

(ам.доллар/тн)

 

 

 

 

Жонш

Хайлуур жоншны баяжмал

ФФ-97

 

316.00

 

 

 

 

http://www.indmin.com

Хайлуур жоншны баяжмал

ФФ-95

 

309.48

Хайлуур жоншны хүдэр ФК-92

272.75

Хайлуур жоншны хүдэр ФК-85

252.00

Хайлуур жоншны хүдэр ФК-80

224.00

Хайлуур жоншны хүдэр ФК-75

210.00

Төмрийн хүдэр

Бүхэллэг хүдэр /58 хувийн агуулга/

118.13

 

/www.umetal.com/

Нунтаг хүдэр /58 хувийн агуулга/

109.43

 

Гянтболд (65%-ийн агуулга)

 

25,021.10

 

http://www.bgr.bund.de

 

(ам.доллар/тн)

Нүүрс

Төрөл

Ккалл

Чанарын үзүүлэлт

Үнэ

 

 

 

 

 

http://en.sxcoal.com/

 

 

Боловсруу-

лаагүй нүүрс

 

4000 хүртэл

Хүхэр:S<=1%, дэгдэмхий

бодис:V<=27%, үнслэг: A<=23%

 

28.53

4000-5500

хүртэл

Хүхэр:S<=1.2%, дэгдэмхий

бодис:V<=33%, үнслэг: A<=14%

 

52.67

 

5500 дээш

Хүхэр:S<=1%, дэгдэмхий бодис:V<=33%, үнслэг: A<=23%

 

72.70

Баяжуулсан нүүрс

Баяжуулсан коксжих нүүрс

96.51

Баяжуулсан эрчим хүчний нүүрс

40.97