Монгол Улсын Засгийн газрын 2007 оны 88 дугаар тогтоол, 2010 оны 39 дүгээр тогтоол, 2013 оны 131  дүгээр тогтоолд тус  тус  заасны  дагуу уул  уурхайн экспортын бүтээгдэхүүний зах  зээлийн  үнийн мэдээллийг нийтэд мэдээлж байна.

Энэ 2013 оны 10 дугаар сард баримтлах зах зээлийн үнийг 2013 оны 9 дүгээр сарын үнийн гүйцэтгэлд үндэслэн тооцсон болно.

(ам.доллар/тн)

Цайр

1,848.17

 

 

 

https://www.lme.com/

Зэс

7,161.11

Хар тугалга

2,088.00

Цагаан тугалга

22,739.17

Хөнгөн цагаан

1,760.10

Молибдени

20,728.57

 

(төгрөг/грамм)

Алт

72,025.46

 

http://www.mongolbank.mn/

Мөнгө

1,049.61

 

(ам.доллар/тн)

 

 

 

 

 

 

Жонш

Хайлуур жоншны баяжмал

ФФ-97

 

305.00

 

 

 

 

 

 

http://www.indmin.com

Хайлуур жоншны баяжмал

ФФ-95

 

298.71

Хайлуур жоншны хүдэр

ФК-92

 

259.76

Хайлуур жоншны хүдэр

ФК-85

 

240.00

Хайлуур жоншны хүдэр

ФК-80

 

210.00

Хайлуур жоншны хүдэр

ФК-75

 

196.88

 

Төмрийн хүдэр

Бүхэллэг хүдэр

/58 хувийн агуулга/

 

122.62

 

 

/www.umetal.com/

Нунтаг хүдэр

/58 хувийн агуулга/

 

112.67

Гянтболд (65%-ийн агуулга)

 

27,137.50

 

http://www.bgr.bund.de

 

(ам.доллар/тн)

Нүүрс

Төрөл

Ккалл

Чанарын үзүүлэлт

Үнэ

 

 

 

 

 

 

 

http://en.sxcoal.com/

 

 

 

 

Боловсруулаагүй нүүрс

 

4000

хүртэл

Хүхэр:S<=1%, дэгдэмхий

бодис:V<=27%, үнслэг: A<=23%

 

25.33

4000-

5500

хүртэл

Хүхэр:S<=1.2%,

дэгдэмхий бодис:V<=33%,

үнслэг: A<=14%

 

50.28

 

5500

дээш

Хүхэр:S<=1%, дэгдэмхий бодис:V<=33%, үнслэг:

A<=23%

 

69.48

Баяжуулсан нүүрс

Баяжуулсан коксжих нүүрс

89.87

Баяжуулсан эрчим хүчний нүүрс

37.71