Ашигт малтмалын газрын даргын 2013 оны 10-р сарын 22-ны өдрийн 408 тоот тушаалаар Нүүрсний хэлтсийн “Уулын ажлын төлөвлөгөө, тайлан хүлээн авах заавар”-ыг баталлаа.

Иймд нүүрсний ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч аж ахуйн нэгжүүд жил бүрийн Уулын ажлын төлөвлөгөө, тайланг батлагдсан зааврын дагуу боловсруулж Нүүрсний хэлтэст ирүүлнэ үү.

Уулын ажлын төлөвлөгөө хүлээн авах зааврыг  энд дарж татаж авна уу.

Уулын ажлын төлөвлөгөө хүлээн авах зааврын маягтыг энд дарж татаж авна уу.

Уулын ажлын тайлан хүлээн авах зааврыг  энд дарж татаж авна уу.

Уулын ажлын тайлан хүлээн авах зааврын маягтыг энд дарж татаж авна уу.