Уул уурхайн хэлтэс:

  • Монгол улсын Ерөнхийлөгчийн ивээл дор Швейцарын хөгжлийн агентлагийн ТоБУТ-тэй хамтран “ Бичил уурхайн хууль эрх зүйн орчныг танилцуулах үндэсний форум”-ыг 21 аймгийн 400 гаруй төлөөлөгчдийн хүрээнд зохион байгуулав.
  • 2013.03.15-ны өдөр “УУЛ УУРХАЙН  САЛБАР ДАХЬ БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ ХАМГААЛАЛ ТӨСӨЛ”-өөс зохион байгуулсан 21 аймгийн Геологи уул уурхай, Байгаль орчны улсын байцаагчдын мэргэжил  дээшлүүлэх 7 дугаар  сургалтад “бичил уурхайгаар ашигт малтмал олборлох” журмын хэрэгжилт, хэрхэн хэрэгжүүлэх, цаашид авах арга хэмжээний талаар сургалт хийв. /Сургалтад 21 аймгийн 40 гаруй улсын байцаагч оролцов/2013.01.20-нд ашигт малтмалын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулагт бичил уурхайн талаар хэрхэн оруулах тухай хэлэлцүүлгийг Уул уурхайн яам, Тогтвортой бичил уурхайн төсөл, бичил уурхайчдын төлөөлийн хүрээнд зохион байгуулав.
  • ОҮИТБС-ын ажлын албатай хамтран 2013 оны 2-р сарын 6-нд 75 аж ахуйн нэгжийн дунд “2012 оны ОҮИТБС-ын тайлангаа чанартай гаргацгаая” сэдэвт сургалт зохион байгуулсан.
  • 2013 оны 3-р сарын 26-нд 45 аж ахуйн нэгжийн дунд  “2012 оны ОҮИТБС-ын тайлангаа хугацаанд нь гаргацгаая” сэдэвт сургалтыг тус тус зохион байгуулсан.
  • МУ-ын ерөнхийлөгчийн ивээл дор зохион байгуулагдсан “Хувиараа ашигт малтмал олборлох үйл ажиллагааг бичил уурхайн хэлбэрт оруулах нь” сэдэвт үндэсний форумыг зохион байгуулалцаж оролцсон.
  • Эрдэнэт хотын Технологийн сургууль дээр Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуйн сургалтыг зохион байгуулалцаж оролцсон.

Геологийн алба:

  • Монголын геофизикийн холбоо болон бусад мэргэжлийн байгууллагуудтай хамтран “Геофизикийн судалгааны ажлын” заавар журам боловсруулах, геофизикийн судалгааны өнөөгийн байдал сэдвээр  санал солилцох ажлын уулзалтыг 2013.05.29 нд зохион байгуулсан.
  • УТХ-өөр гүйцэтгэж буй геологийн 1:50000-ны масштабтай зураглалын ажлыг гүйцэтгэх зааврыг үйлдвэрлэлд нэвтрүүлэх ажлын чанарыг дээшлүүлэх,  хээрийн судалгааны ажлын үр өгөөжийг нэмэгдүүлэх зорилгоор геологичдын дунд харилцан туршлага солилцох уулзалтыг хээрийн нөхцөлд 2013 оны 8-р сард зохион байгуулна.