Ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч Монгол улсад үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа хөрөнгө оруулалт шаардлагатай компаниудын төсөл, хөтөлбөрийг, уул уурхайн төсөлд хөрөнгө оруулах сонирхолтой гадаад, дотоодын хөрөнгө оруулагч нарт танилцуулах, хөрөнгө оруулалтыг татах.

 

Ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчид цаашид хайгуул хийх, ашиглалтын үйл ажиллагаагаа өргөжүүлэх, гүн боловсруулалт хийхэд шаардлагатай хөрөнгө оруулалтын төслүүдийн танилцуулгыг  дараах хаягаар илгээнэ үү. batbold@mram.gov.mn Утас: 51-263918

 

Хүснэгт-1

 

1

Компаний нэр

 

2

Талбайн байршил /талбайн нэр, солбилцол/

 

3

Тусгай зөвшөөрлийн төрөл

 

Ашиглалтын ТЗ

 

Хайгуулын ТЗ

 

4

Талбайн хэмжээ

 

5

Ашигт малтмалын төрөл

 

6

Анх олгосон огноо

 

7

Дуусах огноо

 

8

Төслийн нэр

 

9

Гүйцэтгэсэн ажлууд

 

10

Цаашид хөрөнгө оруулах шаардлагатай ажлуудыг дурдана уу.

 

11

Шаардлагатай хөрөнгө оруулалт (төг/ ам.дол)

 

12

Хаяг, холбоо барих, утас, емайл