Хятадын арилжааны нүүрсний чанарыг сайжруулах, нүүрсний үр ашигтай цэвэр хэрэглээг дэмжих, агаарын бохирдлыг бууруулах зорилгоор БНХАУ-ын Үндэсний Хөгжил Шинэтгэлийн Хороо, Байгаль орчныг хамгаалах яам,  Худалдааны  яам, Гаалийн ерөнхий хороо, Үйлдвэр  худалдааны ерөнхий хороо болон Чанарын  хяналт, хорио цээрийн ерөнхий хорооны хамтарсан 2014 оны 9-р сарын 3-ны өдрийн 16-р тогтоолоор батлагдсан “Арилжааны нүүрсний чанарын хяналтын талаар мөрдөх түр журам”-ыг 2014 оны 9-р сарын 16-ны өдөр нийтэд зарласан байна. Энэхүү түр журмыг 2015 оны 1 дүгээр сарын 1-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөнө.

Түр журамд арилжааны нүүрс гэж юу вэ гэдгийг тодорхойлоод, нүүрсний уурхайн дотоодын хэрэгцээний нүүрс, нүүрсний булинга, хаягдал нүүрс зэрэг нь энэ тодорхойлолтонд хамаарахгүй бөгөөд хэрвээ уурхайн компани өөрийн дотоодын хэрэглээний нүүрсийг холын зайнд тээвэрлэх тохиолдолд энэхүү түр журмыг дагаж мөрдөхөөр заажээ.

Энэхүү түр журмын шаардлагад нийцээгүй нүүрсний импорт, борлуулалт, холын зайн тээврийг хориглосон байна.

Хятад улсын Нүүрсний салбарын эх сурвалжийн мэдээлснээр Хятадын улсын Үндэсний Хөгжил Шинэтгэлийн Хороо өнгөрсөн оны 12 дугаар сарын дундуур салбарынхны дунд түр журмын талаар санал асуулга явуулж, чанар муутай нүүрс, ялангуяа чанар муутай импортын нүүрсэнд хатуу хязгаарлалт тогтоохоор шийдвэрлэсэн байна.

Түр журамд арилжааны нүүрсний стандартыг нарийн зааж өгчээ. Үүнд: дотоодын хүрэн нүүрсний үнслэг 30%-иас доош, хүхрийн агууламж 1.5%-иас доош, бусад төрлийн нүүрсний үнслэг 40%-иас доош, хүхрийн агууламж 3%-иас доош байхаар заасан. Мөн түүнчилэн нүүрсэнд агуулагдах дараах элементүүдийн агуулгыг нарийн зааж өгсөн байна. Үүнд: мөнгөн ус (Hgd) ≤ 0,6µг/г; мышяк (As d ) ≤ 80µг/г; фосфор(Pd) ≤ 0,15%; хлор (Cld) ≤ 0,3%; фтор(Fd) ≤ 200µг/г  гэж  тус тус хязгаарыг тогтоожээ.

Хятад улсын дотоодод 600 км-ээс дээш зайд тээвэрлэх нүүрсний илчлэг, үнслэг, хүхрийн агууламжинд хатуу стандарт тавьсан бөгөөд хүрэн нүүрсний үнслэг 20%-иас доош, хүхрийн агууламж 1%-иас доош байхаар заагдсан байна. Түр журмаар Бээжин, Тяньжин, Хөбэй муж, Чанжан, Жүжан орчимд үнслэг 16%, хүхрийн агууламж 1%-иас дээш задгай нүүрс борлуулах, ашиглахыг хоригложээ.

Нүүрсний  хэлтэс,

Шатах  ашигт малтмалын  судалгааны  тасаг