Доорх жагсаалтад нэр дурдсан тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчдэд АМТ хуулийн 56 дугаар зүйлийн 56,1.2-д заасан цуцлах үндэслэл бүрдсэн тухай мэдэгдлийг шуудангаар илгээсэн боловч буцаж ирсэн тул Кадастрын хэлтэст ирж хаягийн өөрчлөлтөө бүртгүүлэн мэдэгдлээ хүлээн авна уу.

ТЗ-ийн дугаар

Эзэмшигч

Мэдэгдэл илгээсэн огноо

Мэдэгдлийн дугаар

1

10882А

Хорикаваметалл ХХК

2012.12.06

6-7506

2

10384Х

Гранитланд ХХК

2012.11.29

6-7319

3

10827Х

Жи Жи Эс Эс ХХК

2012.11.22

6-7211

Лавлагаа авахыг хүсвэл 263625 дугаарын утсанд хандана уу.

АМГ-ЫН КАДАСТРЫН ХЭЛТЭС