Саус Гоби Энержи ХХК /South Gobi Energy/-HKG-1878

Тус компани нь Гонконгийн хөрөнгийн биржид үнэт цаас арилжаалдаг нэгж хувьцааны үнэ одоогийн байдлаар 3.77 гонгонк доллар, зах зээлийн үнэлгээ 669.25 НК$ сая байна. Тус компани нүүрсний хайгуул, олборлолтын үйл ажиллагаа явуулдаг. Овоот толгойн ил уурхай, Сүмбэр, Заг Сүүжийн  уурхайн төслүүдийг Өмнөговь аймгийн нутагт, Монгол-Хятадын хилээс 45- 150 км зайд хэрэгжүүлж байна.

1.South Gobi Energy- HKG:1878- www.southgobi.com

1

Мөнгөний нэгж

HK$

2

Зах зээлийн үнэлгээ

669.25

сая

3

Жилийн дундаж ханш

4.6

4

Сарын дундаж ханш

4.6

5

7 хоногийн дундаж ханш

3.8

6

2014.11.26  өдрийн ханш

3.77

7

Үнийн хэлбэлзэл %

-1.82

South Gobi Energy

Хүннү Коул /Hunnu Coal Pty Ltd/- ASX:HUN 

Тус компани Австралийн хөрөнгийн биржид бүртгэлтэй, зах зээлийн үнэлгээ 437.54 сая австрали доллар байна.  Анх Австрали улсад байгуулагдаж, Монгол улсад нүүрсний чиглэлээр уул уурхайн үйлдвэрлэл эрхэлж байна. 2011 оны 11 дүгээр сард Тайланд улсын  тэргүүлэх зэргийн Banpu компани Hunnu Gоal Pty компанийг худалдаж авсан.  Тус компани нь Өмнөговь, Говь-Алтай, Дундговь гэх мэт аймагт үйл ажиллагаа явуулж байна.

2.Hunnu Coal Pty Ltd- ASX:HUN- www.hunnucoal.com/

1

Мөнгөний нэгж

CA$

2

Зах зээлийн үнэлгээ

434.6M

3

Жилийн дундаж ханш

1.41

4

Сарын дундаж ханш

-

5

7 хоногийн дундаж ханш

-

6

2014.11.26 өдрийн ханш

1.79

7

Үнийн хэлбэлзэл %

-

Hunnu Coal Pty Ltd

Аспайр Майнинг ХХК/ Aspire Mining Limited/- ASX:AKM

Тус Австралийн хөрөнгийн биржид үнэт цаасаа арилжаалдаг  нэгж хувьцааны үнэ 0.03 австрали доллар, зах зээлийн үнэлгээ нь 22.42 AU$ сая байна. Уг компани нь Австрали улсад төвтэй бөгөөд Монгол улсад  чулуун нүүрсний уурхайн төслийг Хөвсгөл аймгийн Цэцэрлэг суманд хэрэгжүүлж байна.

5. Aspire Mining Limited- ASX:AKM- www.aspiremininglimited.com

1

Мөнгөний нэгж

AU$

2

Зах зээлийн үнэлгээ

22.42

сая

3

Жилийн дундаж ханш

0.05

4

Сарын дундаж ханш

0.05

5

7 хоногийн дундаж ханш

0.035

6

2014.11.26 өдрийн ханш

0.03

7

Үнийн хэлбэлзэл %

-6.25

Aspire Mining Limited

Професи Коул ХХК/ Prophecy Coal Corp/- TSХ:PCY 

Тус компани нь Франкфурт болон Торонтогийн хөрөнгийн биржээр үнэт цаасаа арилжаалдаг нэгж хувьцааны үнэ 0.06 канад доллар байна. Тус компани нь Сэлэнгэ болон Хэнтий аймгийн нутагт нүүрсний уурхайн үйл ажиллагаа явуулж байна.

6. Prophecy Coal Corp- TSХ:PCY- www.prophecycoal.com

1

Мөнгөний нэгж

CA$

2

Зах зээлийн үнэлгээ

21.23M

3

Жилийн дундаж ханш

0.075

4

Сарын дундаж ханш

-

5

7 хоногийн дундаж ханш

-

6

2014.11.26 өдрийн ханш

0.06

7

Үнийн хэлбэлзэл %

-

Prophecy Coal Corp

Занаду Майнс ХХК /Xanadu Mines Ltd/ -ASX:XAM

Тус компани Австралийн хөрөнгийн биржид үнэт цаас арилжаалдаг ба нэгж хувьцааны үнэ 0,12 австрали доллар, зах зээлийн үнэлгээ 24,35 AU$ сая  байна.

7. Xanadu Mines Ltd- ASX:XAM-www.xanadumines.com

1

Мөнгөний нэгж

AU$

2

Зах зээлийн үнэлгээ

24.35 

сая 

3

Жилийн дундаж ханш

0.11

4

Сарын дундаж ханш

0.075

5

7 хоногийн дундаж ханш

0.095

6

2014.11.26 өдрийн ханш

0.12 

7

Үнийн хэлбэлзэл  %

-13.4

Xanadu Mines Ltd

МонЭнко ХХК/ Mongolia Energy Corporation/: HKG:0276

Тус компани нь Гонконгийн хөрөнгийн биржид үнэт цаас арилжаалдаг ба нэгж хувьцааны үнэ 0,60 НК$, зах зээлийн үнэлгээ нь 1,06 НК$ тэрбум байна.

8. Mongolia Energy Corp- HKG:0276-www.mongolia-energy.com

1

Мөнгөний нэгж

HK$

2

Зах зээлийн үнэлгээ

1.06

тэрбум 

3

Жилийн дундаж ханш

- 

4

Сарын дундаж ханш

0.6 

5

7 хоногийн дундаж ханш

0.176

6

2014.11.26 өдрийн ханш

0.6

7

Үнийн хэлбэлзэл %

-1.16 

Mongolia Energy Corp

Энержи Ресурс ХХК/Mongolian Mining Corporation/: HKG:0975

Тус компани нь Гонконгийн хөрөнгийн биржид үнэт цаасаа арилжаалдаг ба нэгж хувьцааны үнэ 0.46 гонгонк доллар, зах зээлийн үнэлгээ 4.61 НК$ тэрбум байна.

9. Mongolian Mining Corpоration- HKG:0975-www.mmc.mn

1

Мөнгөний нэгж

HK$

2

Зах зээлийн үнэлгээ

4.61

тэрбум 

3

Жилийн дундаж ханш

0.6

4

Сарын дундаж ханш

0.75

5

7 хонгийн дундаж ханш

0.55

6

2014.11.26 өдрийн ханш

0.48

7

Үнийн хэлбэлзэл %

15.66

Mongolian Mining Corpоration