Тусгай зөвшөөрөл олгох сонгон шалгаруулалтын журам эндээс татаж авна уу.