2015 оны 3-р сарын 16-наас 20-ны хугацаанд Монгол улсын  экспортонд гарсан нүүрсний чанарын дундаж үзүүлэлтүүд: Ажлын чийг 6.0%, Үнслэг 10.1%, Дэгдэмхий бодисын гарц 23.1%, Илчлэг 6892 ккал/кг, Хүхэр 0.7%, Чөлөөт хөөлтийн зэрэг 7.7, Барьцалдах чанарын үзүүлэлт 87 бүхий нүүрс хилээр гарсан байна.