Олборлох үйлдвэрлэлийн ил тод байдлын тайланг хайгуулын болон ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч бүх аж ахуйн нэгжүүд гаргах үүрэгтэй. Тухайн онд үйл ажиллагаа явуулаагүй хэдий ч тусгай зөвшөөрлийн төлбөр төлсөн бүх аж ахуйн нэгжүүд хамрагдана.

Тайлан хүлээн авах хуулийн хугацаа дууссан боловч Олборлох үйлдвэрлэлийн ил тод байдлын ажлын албанаас Ил тод байдлын тайлан хүлээж авах хугацааг 2015.04.15-ныөдрийг хүртэл сунгасан тул http://tailan.eitimongolia.mn хаягаар орж тайлангаа яаралтай илгээнэ үү.