Ашигт малтмалын газрын 2015 оны бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авалтын тухай / 1 дүгээр улиралын тайлан/ эндээс татаж үзнэ үү.