2015 оны 4-р сарын 20-ноос 24-ний хугацаанд Монгол улсын  экспортонд гарсан нүүрсний чанарын дундаж үзүүлэлтүүд: Ажлын чийг 7.7%, Үнслэг 14.1%, Дэгдэмхий бодисын гарц 32.7%, Илчлэг 6245 ккал/кг, Хүхэр 0.8%, Чөлөөт хөөлтийн зэрэг 5.0, Барьцалдах чанарын үзүүлэлт 59 бүхий нүүрс хилээр гарсан байна.

УУШТЛ