/2015.10.13-14-ны өдрүүдэд/

 

2015.10.13-ны өдөр Геологийн хээрийн экскурсын хуваарь

07:20       Улаанбаатар хотоос хөдлөх

08:00-10:00     Чулуутын Ам, Төр Хурахын дүүргийн структур

/Д.Чулуун, С.Хишигсүрэн/

10:30-12:30   Арлан нумын Шохойн Цагаан Булагийн геологийн онцлог /Г.Ээнжин/

12:30-13:00  Өдрийн хоол

14:30-15:30  Налайх-Тэрэлжийн геологийн тогтоц /Г.Ээнжин/

15:30-17:30  Эрдэнийн дүүргийн геологийн тогтоц /Т.Оюунчимэг/

17:30  Улаанбаатар руу хөдлөх

2015.10.14-ны өдөр Геологийн ажил мэргэжлийн уралдааны хуваарь

7:00 Улаанбаатар хотоос хөдлөх 

8:30  Бүртгэл /Багуудын бүртгэл, шүүгчидийн бүрэлдэхүүнийг томилох/

9:00 Геологийн ажил мэргэжлийн уралдааны нээлт, тэмцээн эхлэх

9:00-13:00 1:50 000-ны геологи, зураглалын маршрутыг эхлүүлэх, хяналт хийх

13:00-13:30 Өдрийн хоол

13:30-15:30 Уралдааны дүнг гаргах

15:30-16.30 Шагнал гардуулах ёслол, хаалтын үйл ажиллагаа

Жич: Хээрийн экскурст : 1 хүн 20 000 төгрөг

Ажил мэргэжлийн уралдаанд : 1 баг 150 000 төгрөг /нэг баг 3 хүний бүрэлдэхүүнтэй байна/

Зохион байгуулах комисс

Холбоо барих: Ашигт малтмалын газрын 403 тоот

Утас: 51263750, 99003626, 99139223