Зорилго: Ашигт малтмалын ашиглах үйл ажиллагааны 2018 оны төлөвлөгөөг хянаж, зөвшөөрөх үйл ажиллагааг эрчимжүүлэх ажлын хүрээнд алтны уурхай, уулын үйлдвэрүүдэд мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгөх, ил тод байдлыг хангах

Байршил: Ашигт малтмал, газрын тосны газрын 2 дугаар байрны 3 давхрын “Сургалтын танхим”-д

Хэзээ: 2018 оны 01 дүгээр сарын 09-10-ны өдрүүдэд 09:00-16:00 цагийн хооронд зохион байгуулна.

Аж ахуй нэгжүүдийг идэвхтэй оролцоно уу.

УУЛ УУРХАЙН ҮЙЛДВЭРЛЭЛ, ТЕХНОЛОГИЙН ХЭЛТЭС