Ашигт малтмалын хайгуулын тусгай зөвшөөрөл хүссэн өргөдлийг бүртгүүлэх үйл ажиллагааны шинэчилсэн заавар, танилцуулга  татаж авах

 

Ашигт малтмалын хайгуулын тусгай зөвшөөрөл хүссэн өргөдлийг бүртгүүлэх үйл ажиллагааны шинэчилсэн заавар, танилцуулга  татаж авах

Ашигт малтмалын хайгуулын тусгай зөвшөөрөл хүссэн өргөдлийг бүртгүүлэх үйл ажиллагааны шинэчилсэн заавар, танилцуулга  татаж авахАшигт малтмалын хайгуулын тусгай зөвшөөрөл хүссэн өргөдлийг бүртгүүлэх үйл ажиллагааны шинэчилсэн заавар, танилцуулга  татаж авах