Сонгон шалгаруулалтын урилга   

Ашигт малтмал, газрын тосны газар нь Ашигт малтмалын тухай хууль болон, Засгийн газрын 2018 оны 243 дугаар тогтоолыг тус тус үндэслэн дараах талбайнуудад ус, газрын тос, байгалийн хий, цацраг идэвхт болон түгээмэл тархацтай ашигт малтмалаас бусад төрлийн ашигт малтмалын хайгуулын тусгай зөвшөөрөл авах сонгон шалгаруулалтад оролцох аж ахуйн нэгжүүдийг санал ирүүлэхийг урьж байна. Үүнд: 

Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл олгох сонгон шалгаруулалт зарлагдах талбайнууд

 1. Архангай аймгийн Өгийнуур, Хашаат сумдын нутаг 5399.21 га бүхий Сонт уул нэртэй талбай

Талбайн солбицлууд

Д/д

Уртраг

Өргөрөг

град

мин

сек

град

мин

Сек

1

102

55

3.03

47

44

27.77

2

102

55

3.03

47

40

41.86

3

102

59

58.95

47

40

41.86

4

102

59

58.95

47

38

59.24

5

102

59

28.64

47

38

59.24

6

102

59

28.64

47

39

1.22

7

102

59

22.29

47

39

1.22

8

102

59

22.29

47

38

59.24

9

102

59

4.43

47

38

59.24

10

102

59

4.43

47

39

8.76

11

102

58

57.69

47

39

8.76

12

102

58

57.69

47

38

59.24

13

102

57

59.93

47

38

59.24

14

102

57

59.93

47

39

14.34

15

102

57

56.42

47

39

14.34

16

102

57

56.42

47

38

59.24

17

102

56

47.5

47

38

59.24

18

102

56

47.5

47

38

54.08

19

102

59

58.95

47

38

54.08

20

102

59

58.95

47

37

49.52

21

102

58

14.42

47

37

49.52

22

102

58

14.42

47

37

55.73

23

102

58

5.29

47

37

55.73

24

102

58

5.29

47

37

49.52

25

102

55

8.57

47

37

49.52

26

102

55

8.57

47

40

34.66

27

102

53

55.34

47

40

34.66

28

102

54

1.16

47

41

9.85

29

102

52

53.43

47

42

55.21

30

102

50

8.53

47

43

47.84

31

102

50

9.19

47

43

50.65

32

102

50

10.4

47

43

50.75

33

102

50

25.99

47

44

27.77

Босго үнэ: 24,296,445 төгрөг

Талбайн код: СШ 63-1

 1. Архангай аймгийн Өгийнуур, Хашаат сумдын нутаг 2407.78 га бүхий Худаг овоо нэртэй талбай

Талбайн солбицлууд

Д/д

Уртраг

Өргөрөг

град

мин

сек

град

мин

Сек

1

102

52

44.57

47

39

49.84

2

102

52

44.57

47

37

4.48

3

102

51

23.9

47

37

4.48

4

102

51

26.51

47

37

13.89

5

102

51

26.51

47

37

13.91

6

102

51

26.54

47

37

14.01

7

102

51

26.55

47

37

14.11

8

102

51

26.56

47

37

14.22

9

102

51

26.57

47

37

14.33

10

102

51

26.56

47

37

14.43

11

102

51

26.55

47

37

14.54

12

102

51

26.54

47

37

14.6

13

102

51

9.96

47

38

52.61

14

102

51

9.96

47

38

52.66

15

102

51

9.93

47

38

52.76

16

102

51

9.9

47

38

52.86

17

102

51

9.86

47

38

52.96

18

102

51

9.82

47

38

53.06

19

102

51

9.77

47

38

53.15

20

102

51

9.71

47

38

53.24

21

102

51

9.65

47

38

53.33

22

102

51

9.58

47

38

53.41

23

102

51

9.51

47

38

53.48

24

102

51

9.43

47

38

53.56

25

102

51

9.35

47

38

53.62

26

102

51

9.27

47

38

53.69

27

102

51

9.18

47

38

53.74

28

102

51

9.08

47

38

53.79

29

102

51

8.99

47

38

53.84

30

102

51

8.89

47

38

53.87

31

102

51

8.79

47

38

53.9

32

102

51

8.68

47

38

53.93

33

102

51

8.58

47

38

53.94

34

102

51

8.47

47

38

53.96

35

102

51

8.37

47

38

53.96

36

102

51

8.26

47

38

53.96

37

102

51

8.16

47

38

53.94

38

102

51

8.05

47

38

53.93

39

102

51

7.95

47

38

53.9

40

102

51

7.85

47

38

53.87

41

102

51

7.75

47

38

53.84

42

102

51

7.65

47

38

53.79

43

102

51

7.56

47

38

53.74

44

102

51

7.47

47

38

53.69

45

102

51

7.38

47

38

53.62

46

102

51

7.3

47

38

53.56

47

102

51

7.22

47

38

53.48

48

102

51

7.15

47

38

53.41

49

102

51

7.08

47

38

53.33

50

102

51

7.02

47

38

53.24

51

102

51

6.97

47

38

53.15

52

102

51

6.92

47

38

53.06

53

102

51

6.87

47

38

52.96

54

102

51

6.83

47

38

52.86

55

102

51

6.8

47

38

52.76

56

102

51

6.78

47

38

52.66

57

102

51

6.76

47

38

52.55

58

102

51

6.75

47

38

52.45

59

102

51

6.75

47

38

52.34

60

102

51

6.75

47

38

52.23

61

102

51

6.76

47

38

52.13

62

102

51

6.77

47

38

52.07

63

102

51

23.29

47

37

14.41

64

102

51

20.54

47

37

4.48

65

102

49

2.51

47

37

4.48

66

102

49

2.51

47

35

53.55

67

102

48

28.23

47

35

16.93

68

102

48

18

47

35

16.93

69

102

48

18

47

37

1.76

70

102

47

26.51

47

37

1.76

71

102

49

37.68

47

38

58.53

Босго үнэ: 10,835,010 төгрөг

Талбайн код: СШ 63-2

 1. Архангай аймгийн Хашаат сумын нутаг 4832.53 га бүхий Бага бэрх нэртэй

талбай

Талбайн солбицлууд

Д/д

Уртраг

Өргөрөг

град

мин

сек

град

мин

Сек

1

103

7

18.9

47

40

42.21

2

103

7

18.9

47

37

49.52

3

103

5

49.35

47

37

49.52

4

103

5

49.35

47

38

33.26

5

103

5

41.13

47

38

33.26

6

103

5

41.13

47

37

49.52

7

103

0

0.86

47

37

49.52

8

103

0

0.86

47

40

41.86

9

103

0

0.78

47

40

41.86

10

103

0

0.78

47

40

42.21

11

103

5

19.4

47

40

42.21

12

103

5

19.4

47

39

42.15

13

103

5

24.07

47

39

42.15

14

103

5

24.07

47

40

42.21

Босго үнэ: 21,746,385 төгрөг

Талбайн код: СШ 63-3

 1. Архангай аймгийн Өгийнуур, Хашаат сумдын нутаг 8080.66 га бүхий Бэрх уул нэртэй талбай

Талбайн солбицлууд

Д/д

Уртраг

Өргөрөг

град

мин

сек

град

мин

Сек

1

103

7

8.88

47

43

15.5

2

103

7

8.88

47

40

43.08

3

103

5

3.13

47

40

43.08

4

103

5

3.13

47

40

58.84

5

103

4

56.62

47

40

58.84

6

103

4

56.62

47

42

45.41

7

103

4

49.77

47

42

45.41

8

103

4

49.77

47

40

43.08

9

103

1

40.63

47

40

43.08

10

103

1

40.63

47

41

33.11

11

103

3

22.05

47

41

33.11

12

103

3

22.05

47

41

38.93

13

103

1

42.34

47

41

38.93

14

103

1

42.34

47

42

29.3

15

103

1

35.83

47

42

29.3

16

103

1

35.83

47

40

43.08

17

103

0

0.78

47

40

43.08

18

103

0

0.79

47

47

38.19

19

103

3

58.52

47

45

40.96

20

103

4

51.71

47

45

1.34

Босго үнэ: 36,362,970 төгрөг

Талбайн код: СШ 63-4

 1. Архангай аймгийн Хашаат сумын нутаг 2734.15 га бүхий Бага бэрх уул-2 нэртэй талбай

Талбайн солбицлууд

Д/д

Уртраг

Өргөрөг

град

мин

сек

град

мин

Сек

1

103

11

14.35

47

43

8.87

2

103

11

14.35

47

43

1.3

3

103

11

20.77

47

43

1.3

4

103

11

20.77

47

43

7.72

5

103

12

23.05

47

42

55.27

6

103

14

15.99

47

40

1.76

7

103

11

40.19

47

40

1.76

8

103

11

40.19

47

37

49.97

9

103

10

18.14

47

37

49.97

10

103

10

18.14

47

41

37.44

11

103

11

38.42

47

41

37.44

12

103

11

38.42

47

41

17.91

13

103

11

42.27

47

41

17.91

14

103

11

42.27

47

41

37.44

15

103

11

51.27

47

41

37.44

16

103

11

51.27

47

41

42.58

17

103

10

18.14

47

41

42.58

18

103

10

18.14

47

42

20.9

19

103

10

47.53

47

42

20.9

20

103

10

47.53

47

42

41.21

21

103

10

18.14

47

42

41.21

22

103

10

18.14

47

43

11.4

23

103

10

57.68

47

43

11.83

Босго үнэ: 12,303,675 төгрөг

Талбайн код: СШ 63-5

 1. Өвөрхангай аймгийн Хайрхандулаан сумын нутаг 4088.78 га бүхий Хонхор ус нэртэй талбай

Талбайн солбицлууд

Д/д

Уртраг

Өргөрөг

град

мин

сек

град

мин

Сек

1

102

1

57.69

45

35

27.99

2

101

56

10.91

45

35

27.99

3

101

56

10.91

45

37

1.55

4

101

59

5.61

45

37

1.55

5

101

59

5.61

45

38

11.55

6

101

59

5.62

45

39

48.07

7

102

1

57.69

45

39

48.07

Босго үнэ: 18,399,510 төгрөг

Талбайн код: СШ 63-6

 1. Өвөрхангай аймгийн Гучин-Ус сумын нутаг 858.38 га бүхий Цагаан овоо нэртэй талбай

Талбайн солбицлууд

Д/д

Уртраг

Өргөрөг

град

мин

сек

град

мин

Сек

1

102

36

39.95

45

40

25.87

2

102

36

39.95

45

40

22.59

3

102

36

45

45

40

22.59

4

102

36

45

45

40

3.2

5

102

35

1.32

45

40

3.2

6

102

35

1.32

45

40

9.93

7

102

34

58.35

45

40

9.93

8

102

34

58.35

45

40

3.2

9

102

32

26.68

45

40

3.2

10

102

32

26.68

45

40

24.58

11

102

32

43.08

45

40

24.58

12

102

32

43.08

45

40

55

13

102

36

45

45

40

55

14

102

36

45

45

40

25.87

Босго үнэ: 3,862,710 төгрөг

Талбайн код: СШ 63-7

 1. Дорноговь аймгийн Даланжаргалан сумын нутаг 5799.78 га бүхий Алга толгод нэртэй талбай

Талбайн солбицлууд

Д/д

Уртраг

Өргөрөг

град

мин

сек

град

мин

Сек

1

108

58

21.61

46

4

31.66

2

108

58

21.61

46

4

1.66

3

108

59

1.61

46

4

1.66

4

108

59

1.62

46

4

11.66

5

109

0

0

46

4

11.63

6

109

0

0

46

0

1.64

7

108

53

31.61

46

0

1.65

8

108

53

31.7

45

59

41.6

9

108

51

52.24

45

59

41.61

10

108

51

52.24

46

0

10.95

11

108

50

31.62

46

0

10.95

12

108

50

31.62

46

1

1.65

13

108

50

31.62

46

1

36.66

14

108

50

39.57

46

1

36.66

15

108

50

35.93

46

0

24.46

16

108

51

50.05

46

0

21.91

17

108

51

55.29

46

1

36.66

18

108

53

31.61

46

1

36.66

19

108

53

31.61

46

2

0.83

20

108

56

1.52

46

2

0.83

21

108

56

1.52

46

3

7.86

22

108

57

3.37

46

3

7.86

23

108

57

3.37

46

4

31.66

24

108

57

15.42

46

4

31.66

25

108

57

15.42

46

3

0.4

26

108

57

16.16

46

3

0.4

27

108

57

16.16

46

4

30

28

108

58

14.5

46

4

30

29

108

58

14.5

46

4

0.16

30

108

58

15.19

46

4

0.16

31

108

58

15.19

46

4

31.66

Босго үнэ: 26,099,010 төгрөг

Талбайн код: СШ 63-8

 1. Өвөрхангай аймгийн Богд сумын нутаг 2692.11 га бүхий Билүүт нэртэй талбай

Талбайн солбицлууд

Д/д

Уртраг

Өргөрөг

град

мин

сек

град

мин

Сек

1

101

41

16.31

44

46

54.27

2

101

41

16.31

44

45

31.72

3

101

39

43.75

44

45

31.72

4

101

39

43.75

44

45

42.61

5

101

39

34.7

44

45

42.61

6

101

39

34.7

44

45

26.3

7

101

41

16.31

44

45

26.3

8

101

41

16.31

44

43

48.06

9

101

40

26.72

44

43

48.06

10

101

40

26.72

44

44

19.15

11

101

40

20.99

44

44

19.15

12

101

40

20.99

44

43

48.06

13

101

39

10.86

44

43

48.06

14

101

39

10.86

44

44

14.62

15

101

39

5.1

44

44

14.62

16

101

39

5.1

44

43

48.06

17

101

37

52.81

44

43

48.06

18

101

37

52.81

44

46

16.33

19

101

39

36.94

44

46

16.33

20

101

39

36.94

44

46

21.26

21

101

37

52.81

44

46

21.26

22

101

37

52.81

44

47

26.12

Босго үнэ: 12,114,495 төгрөг

Талбайн код: СШ 63-9

 1. Дундговь аймгийн Баянжаргалан сумын нутаг 5957.21 га бүхий Өндөр уул нэртэй талбай

Талбайн солбицлууд

Д/д

                            Уртраг      

Өргөрөг

град

мин

сек

град

мин

Сек

1

107

50

24.29

45

54

39.07

2

107

50

24.29

45

54

34.66

3

107

50

31.49

45

54

34.66

4

107

50

31.49

45

51

31.61

5

107

45

0

45

51

31.61

6

107

45

0

45

56

1.61

7

107

50

31.49

45

56

1.61

8

107

50

31.49

45

54

39.07

Босго үнэ: 26,807,445 төгрөг

Талбайн код: СШ 63-10

 1. Дорноговь аймгийн Даланжаргалан сумын нутаг 6205.15 га бүхий Далан ухаа нэртэй талбай

Талбайн солбицлууд

Д/д

                            Уртраг      

Өргөрөг

град

мин

сек

град

мин

Сек

1

108

54

31.63

46

6

1.66

2

108

56

31.2

46

6

1.66

3

108

56

31.2

46

5

22.62

4

108

54

33.39

46

5

22.62

5

108

54

33.39

46

4

27.3

6

108

53

31.63

46

4

27.66

7

108

53

31.52

46

4

27.66

8

108

53

31.52

46

3

47.33

9

108

50

31.63

46

3

47.33

10

108

50

31.63

46

3

26.65

11

108

49

1.62

46

3

26.65

12

108

49

1.62

46

4

27.65

13

108

49

1.51

46

4

27.66

14

108

47

21.62

46

4

27.66

15

108

47

21.63

46

5

31.66

16

108

47

58.63

46

5

31.66

17

108

47

58.63

46

7

3.65

18

108

49

45.62

46

7

3.65

19

108

49

45.64

46

8

41.65

20

108

52

31.53

46

8

41.65

21

108

52

31.52

46

6

51.66

22

108

52

31.63

46

6

51.66

23

108

52

31.63

46

6

51.65

24

108

56

31.2

46

6

51.68

25

108

56

31.2

46

6

1.66

26

108

54

31.52

46

6

1.68

27

108

54

31.52

46

5

51.7

28

108

50

1.64

46

5

51.7

29

108

50

1.62

46

4

27.65

30

108

51

41.63

46

4

27.66

31

108

51

41.63

46

5

51.65

32

108

54

31.63

46

5

51.65

Босго үнэ: 27,923,175 төгрөг

Талбайн код: СШ 63-11

 1. Өвөрхангай аймгийн Богд сумын нутаг 6896.06 га бүхий Бага богд нэртэй талбай

Талбайн солбицлууд

Д/д

Уртраг

Өргөрөг

град

мин

сек

град

мин

Сек

1

101

55

50.5

44

49

6.8

2

101

55

50.5

44

47

59.58

3

101

53

8.53

44

47

59.58

4

101

53

8.53

44

48

27.18

5

101

53

2.11

44

48

27.18

6

101

53

2.11

44

47

59.58

7

101

51

28.65

44

47

59.58

8

101

51

28.65

44

47

52.92

9

101

50

32.2

44

47

52.92

10

101

50

32.2

44

47

47.35

11

101

51

28.65

44

47

47.35

12

101

51

28.65

44

46

18.75

13

101

51

8.09

44

46

18.75

14

101

51

8.09

44

46

0.5

15

101

50

23.12

44

46

0.5

16

101

50

23.12

44

46

18.75

17

101

50

16.18

44

46

18.75

18

101

50

16.18

44

45

51.77

19

101

49

19.39

44

45

51.77

20

101

49

19.39

44

46

18.75

21

101

48

46.75

44

46

18.75

22

101

48

46.75

44

46

6.93

23

101

48

10.78

44

46

6.93

24

101

48

10.78

44

45

59.73

25

101

48

45.72

44

45

59.73

26

101

48

45.72

44

45

25.3

27

101

47

52.79

44

45

25.3

28

101

47

52.79

44

45

20.41

29

101

48

51.12

44

45

20.41

30

101

48

51.12

44

45

59.73

31

101

49

12.45

44

45

59.73

32

101

49

12.45

44

45

49.18

33

101

51

28.65

44

45

49.18

34

101

51

28.65

44

44

58.65

35

101

50

50.81

44

44

58.65

36

101

50

50.81

44

44

56.33

37

101

51

28.65

44

44

56.33

38

101

51

28.65

44

44

41.26

39

101

51

7.45

44

44

41.26

40

101

51

7.45

44

44

38.86

41

101

51

28.65

44

44

38.86

42

101

51

28.65

44

43

48.06

43

101

50

33.91

44

43

48.06

44

101

50

33.91

44

44

8.34

45

101

50

27.92

44

44

8.34

46

101

50

27.92

44

43

48.06

47

101

49

31.42

44

43

48.06

48

101

49

31.42

44

43

53.07

49

101

49

20.46

44

43

53.07

50

101

49

20.46

44

43

48.06

51

101

48

36.99

44

43

48.06

52

101

48

36.99

44

44

4.23

53

101

48

29.71

44

44

4.23

54

101

48

29.71

44

43

48.06

55

101

47

27.36

44

43

48.06

56

101

47

27.36

44

46

9.9

57

101

47

2.35

44

46

9.9

58

101

47

2.35

44

46

9.87

59

101

46

21

44

46

9.87

60

101

46

21

44

46

3.72

61

101

47

2.35

44

46

3.72

62

101

47

2.35

44

44

11.74

63

101

46

59.4

44

44

11.74

64

101

46

59.4

44

44

7.62

65

101

47

2.35

44

44

7.62

66

101

47

2.35

44

43

48.06

67

101

45

58.34

44

43

48.06

68

101

45

58.34

44

44

2.89

69

101

45

54.23

44

44

2.89

70

101

45

54.23

44

43

48.06

71

101

45

7.87

44

43

48.06

72

101

45

7.87

44

44

14.5

73

101

45

24.04

44

44

14.5

74

101

45

24.04

44

44

49.45

75

101

45

7.87

44

44

49.45

76

101

45

7.87

44

45

16.99

77

101

45

6.96

44

45

16.99

78

101

45

6.96

44

45

41.36

79

101

45

43.22

44

45

41.36

80

101

45

43.22

44

45

46.25

81

101

45

6.96

44

45

46.25

82

101

45

6.96

44

47

1.14

83

101

47

16.78

44

47

15.7

84

101

49

51.51

44

48

30.8

85

101

49

51.51

44

48

3.62

86

101

50

16.78

44

48

3.62

87

101

50

16.78

44

48

43.06

88

101

50

59.24

44

49

3.67

89

101

51

0.22

44

49

6.8

90

101

51

35.38

44

49

6.8

91

101

51

35.38

44

48

40.03

92

101

51

45.55

44

48

40.03

93

101

51

45.55

44

49

6.8

Босго үнэ: 31,032,270 төгрөг

Талбайн код: СШ 63-12

 1. Дорноговь аймгийн Мандах сумын нутаг 7281.15 га бүхий Дэн толгой нэртэй талбай

Талбайн солбицлууд

Д/д

Уртраг

Өргөрөг

град

мин

сек

град

мин

Сек

1

108

43

0.82

44

22

43.69

2

108

43

0.82

44

20

0

3

108

37

41.68

44

20

0

4

108

37

41.68

44

21

45.54

5

108

35

1.72

44

21

45.54

6

108

35

1.69

44

25

43.24

7

108

35

14.91

44

25

46.59

Босго үнэ: 32,765,175 төгрөг

Талбайн код: СШ 63-13

 1. Дорноговь аймгийн Мандах сумын нутаг 3885.71 га бүхий Өндөр толгой нэртэй талбай

Талбайн солбицлууд

Д/д

Уртраг

Өргөрөг

град

мин

сек

град

мин

Сек

1

108

35

1.69

44

25

6.53

2

108

35

1.72

44

21

45.55

3

108

30

1.69

44

21

45.55

4

108

30

1.69

44

22

24.88

5

108

30

17.47

44

22

24.88

6

108

30

17.47

44

22

29.06

7

108

30

1.69

44

22

29.06

8

108

30

1.69

44

24

36.76

9

108

31

7.57

44

24

47.19

10

108

31

7.57

44

24

27.83

11

108

31

15.13

44

24

27.83

12

108

31

15.13

44

24

48.38

13

108

31

40.9

44

24

52.46

14

108

32

10.26

44

24

59.89

15

108

32

10.26

44

23

25.31

16

108

32

17.03

44

23

25.31

17

108

32

17.03

44

25

1.6

18

108

32

36.54

44

25

6.53

Босго үнэ: 17,485,695 төгрөг

Талбайн код: СШ 63-14

 1.  Дорноговь аймгийн Айраг сумын нутаг 6698.25 га бүхий Хөх чулуу нэртэй талбай

Талбайн солбицлууд

Д/д

Уртраг

Өргөрөг

град

мин

сек

град

мин

Сек

1

109

24

27.48

45

57

1.63

2

109

23

0.7

45

51

25.08

3

109

21

11.5

45

51

1.62

4

109

22

2.75

45

51

1.62

5

109

22

2.75

45

49

49.65

6

109

19

40.75

45

49

49.65

7

109

19

40.75

45

50

9.61

8

109

19

40.75

45

50

9.61

9

109

19

40.75

45

50

9.62

10

109

20

5.74

45

50

9.62

11

109

20

5.74

45

50

26.63

12

109

19

40.75

45

50

26.63

13

109

19

40.75

45

51

1.62

14

109

20

25.19

45

51

1.62

15

109

21

10.7

45

51

30.7

16

109

21

10.7

45

51

30.7

17

109

22

46.07

45

52

31.63

18

109

21

10.7

45

52

31.63

19

109

21

10.7

45

52

31.63

20

109

18

41.75

45

52

31.63

21

109

18

41.75

45

57

1.63

Босго үнэ: 30,142,125 төгрөг

Талбайн код: СШ 63-15

Сонгон шалгаруулалтын талбайн босго үнэ болон бусад мэдээллийг Ашигт малтмал, газрын тосны газрын цахим хуудаснаас (www.mrpam.gov.mn) авна уу. Мөн Ашигт малтмал, газрын тосны газраас авч болно.

 1. “Тусгай зөвшөөрөл олгох сонгон шалгаруулалтын журам”-ын 3.3.2.10 -д заасан үйлчилгээний хөлс төлж Сонгон шалгаруулалтын талбайн товч мэдээллийг авна уу.
 2. Сонгон шалгаруулалтад оролцох саналыг 2022 оны 2 дугаар сарын 15-ны өдрийн 17 цаг 00 минут хүртэлх хугацаанд Ашигт малтмал, газрын тосны  газрын 209 тоот өрөөнд Сонгон шалгаруулалтын комиссын нарийн бичгийн даргад оролцогч аж ахуй нэгж, байгууллагын захирал, дарга эсхүл итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч биечлэн хүлээлгэн өгнө.
 3. Сонгон шалгаруулалтад ирүүлсэн саналыг уг сонгон шалгаруулалтад оролцогч аж ахуйн нэгжийн захирал эсвэл итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийг байлцуулан 2022 оны 2 дугаар сарын 16-ны өдрийн 10 цаг 00 минутад Ашигт малтмал, газрын тосны газрын 209 тоот өрөөнд нээнэ. Аж ахуйн нэгжийн захирал эсвэл итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч нь тогтоосон хугацаанд ирээгүй бол саналыг задлахгүйгээр хүчингүйд тооцож буцаан хүлээлгэн өгнө.
 4. Ирүүлсэн саналыг Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайдын тушаалаар батлагдсан комисс Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайдын 2020 оны А/16 дугаар тушаалаар  батлагдсан “Тусгай зөвшөөрөл олгох сонгон шалгаруулалтын журам”-ын дагуу үнэлнэ.

Сонгон шалгаруулалтад оролцох санал ирүүлэх хаяг:

Засгийн газрын 12 дугаар байр, Барилгачдын талбай-3, Ашигт малтмал, газрын тосны газар 209 тоот өрөө, Сонгон шалгаруулалт явуулах комиссын нарийн бичгийн дарга, утас 263921

Саналд дараах бичиг баримтыг хавсарган ирүүлнэ. Үүнд:

 • Төрийн захиргааны байгууллагаас баталсан (СШ маягт 05)
 • Хуулийн этгээдийн тодорхойлолт (маягт К-4)
 • Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар (нотариатаар баталгаажуулсан)
 •  Монгол Улсад татвар төлөгч болох тухай нотолгоо (харьяа татварын албанаас)
 • Сонгон шалгаруулалтын босго үнийг шилжүүлсэн баримт /Сонгон шалгаруулалтын босго үнийг  Төрийн сангийн АМГТГ-Сонгон  100900018408  тоот дансанд тушаасан баримт
 • Тухайн талбайд  гүйцэтгэх геологи хайгуулын ажлын төрөл, хугацаа өртөг болон байгаль хамгаалах, нөхөн сэргээх ажилд зарцуулах зардал бүхий төсөл, төсөв хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөний санал
 •  Геологи, хайгуул, байгаль орчныг хамгаалах болон нөхөн сэргээх үйл ажиллагаа явуулах тоног төхөөрөмжийн  жагсаалт (техник, тоног төхөөрөмжийн эзэмшигчийг нотолсон гэрчилгээ, паспорт болон бусад баримт нотариатаар баталгаажуулсан);
 • Мэргэжлийн боловсон хүчин, мэргэшсэн ажилтнаар хангагдсан байдал (боловсон хүчин нь тухайн хуулийн этгээдийн ажилтан болохыг баталсан баримт бичиг болон мэргэжилтэй, мэргэшсэн болохыг баталсан боловсролын үнэмлэх, диплом, гэрчилгээг нотариатаар баталгаажуулсан);
 • Орон нутгийг хөгжүүлэх, хамтран ажиллах төлөвлөгөө
 • Төрийн захиргааны байгууллагаас баталсан маягтын дагуу гаргасан талбайн байршил, түүний булангийн цэгүүд бүхий талбайн зураг/ Кадастрын хэлтсээс авах/
 • Улсын бүртгэлийн байгууллагад хамгийн сүүлийн байдлаар бүртгүүлсэн хуулийн этгээдийн дүрэм хуулбар (нотариатаар баталгаажуулсан)
 • Сонгон шалгаруулалтад оролцох тухай албан бичиг
 • Сонгон шалгаруулалтад оролцох битүүмжлэгдсэн үнийн санал (босго үнэ + санал үнэ = нийт үнэ)  
 • Үйлчилгээний хураамж 250 000 төгрөгийг Төрийн сан - 100900000752 тоот дансанд төлсөн баримт /төлбөрийн баримтын эх хувь/-ыг chinzorig@mrpam.gov.mn цахим хаяг руу илгээж сонгоны талбайн товч мэдээлэл, кадастрын зургийг авна уу.

 

АНХААРУУЛГА

КОВИД-19 цар тахалтай холбоотойгоор Монгол Улсын Засгийн газрын гаргасан Улсын онцгой комиссын даргын 2021 оны 05 дугаар сарын 06-ны өдрийн 41 дүгээр тушаалын хавсралт “Коронавируст халдвар (Ковид-19)-аас сэргийлэх арга хэмжээг зохион байгуулах түр журам”-ын дагуу халдвар хамгааллын дэглэмээ сайтар сахиж, хүн хоорондын зайгаа барихыг (ОЛОН ХҮН НЭГ ДОР ЦУГЛАРАХГҮЙ, ЗАЙ БАРИХ) анхаарах.

Аж ахуйн нэгжийн захирал эсвэл итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч нь ирэхдээ заавал иргэний үнэмлэх /Хуулбар/, сонгон шалгаруулалтад оролцох тухай албан хүсэлт, аж ахуйн нэгжийн гэрчилгээ /хуулбар/, итгэмжлэл, вакцинд хамрагдсан тухай баримттайгаа ирэх бөгөөд тогтоосон хугацаанд ирээгүй бол саналыг задлахгүйгээр хүчингүйд тооцож буцаан хүлээлгэн өгнө.

Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл олгох сонгон шалгаруулалтын материалыг нийтэд зарласнаас хойш хуанлийн 30 хоногийн турш хүлээн авах тул оролцогчид материал хүлээн авах эцсийн өдөр олноор цугларч бусдын болон өөрсдийн эрүүл мэндийг эрсдэлд оруулахгүй байхыг анхаарна уу!!!!

 

АШИГТ МАЛТМАЛ, ГАЗРЫН ТОСНЫ ГАЗАР      

2022.01.06