2022 оны Ашигт малтмал ашиглах үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг шинэчилсэн программаар хүлээн авах тул уг программ ашиглах заавар, сургалтыг ажлын өдрүүдэд дараах хуваарийн дагуу онлайнаар явуулах тул /2021.12.01 -ний өдөр хүртэл/  та бүхэн идэвхтэй оролцоно уу.

Гараг

Үдээс хойш

Даваа

15:00 – 16:00

Мягмар

15:00 – 16:00

Лхагва

15:00 – 16:00

Пүрэв

15:00 – 16:00

Баасан

15:00 – 16:00

Сургалт явуулах линк: Zoom    Meeting ID: 85976759300

                                                                Passcode: 113355

Хүснэгтийн доодох тайлбарыг засах

Жич: 2021 оны 12-р сарын 01-ний өдрөөс хойш төлөвлөгөө, тайлангаа ирүүлэхдээ (шинэчилсэн программаар) Итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрх бүхий албан тушаалтан, эрх барих этгээдийн тоон гарын үсэг ашиглах тул урьдчилан эрх бүхий компаниудаас тоон гарын үсгээ авна уу. (www.msign.mn, www.tridumkey.mn, www.monpass.mn) 2021 оны 12 дугаар сарын 01-ний өдрийн дотор төлөвлөгөөгөө ирүүлэхдээ ТООН ГАРЫН ҮСЭГ ашиглахгүйгээр ирүүлэх боломжтой.