ЗАРЛАЛ

/СШ 46-ийн үнийн санал нээх тухай/

Ашигт малтмал, газрын тосны газраас 2020 оны 10 дугаар сарын 29-ний өдөр зарлагдсан ашигт малтмалын хайгуулын тусгай зөвшөөрөл олгох дараах талбайн сонгон шалгаруулалтад оролцсон аж ахуйн нэгжүүдийн ирүүлсэн Сонгон шалгаруулалтын үнийн саналыг 2021 оны 01  дугаар  сарын 26-ны өдрийн 14 цаг 00 минутад тус байгууллагын 209 тоот өрөөнд нээнэ. Үүнд:

1. Талбайн код: СШ 46-1

Төв аймгийн Баян-Өнжүүл сумын нутаг 22698.58 га бүхий Жаргалант улаан нэртэй талбай

 • Глобал гүүр транс ХХК
 • Говь караван ХХК
 • Монгол алтан минт ХХК

2. Талбайн код: СШ 46-3

     Дорнод аймгийн Баяндун сумын нутаг 2318.83 га бүхий Жаргалантын хоолой нэртэй талбай

 • Гео соорс ХХК

4.Талбайн код: СШ 46-4

Дархан-Уул аймгийн Хонгор сумын нутаг 465.49 га бүхий Их хурай нэртэй талбай

 • Говь караван ХХК
 • Монгол алтан минт ХХК
 • Аржим транс ХХК
 • Оюут цахир уул ХХК

5.Талбайн код: СШ 46-5

Дорноговь аймгийн Мандах сумын нутаг 3050.68 га бүхий Хатавч нэртэй талбай

 • Түшээ гүний буян ХХК
 • Херуга эксплорэйшн ХХК

6.Талбайн код: СШ 46-6

Дорноговь аймгийн Даланжаргалан сумын нутаг 1984.77 га бүхий Хар чулуут нэртэй талбай

 • Галзоо хан ХХК
 • Геосоорс ХХК
 • Минторес ХХК

7.Талбайн код: СШ 46-7

Сэлэнгэ аймгийн Орхонтуул сумдын нутаг 2143.66 га бүхий Өлзийт нэртэй талбай

 • Говь караван ХХК
 • Монгол алтан минт ХХК
 • Ган ресурс ХХК
 • Белуха ХХК

Сонгон шалгаруулалтын үнийн саналыг нээхэд дээр дурдсан оролцогч аж ахуйн нэгжүүд эрх бүхий төлөөлөлөө заавал оролцуулна уу.

Сонгон шалгаруулалтын комиссын нарийн бичгийн дарга, утас 263923

СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН КОМИСС