Ашигт малтмал, газрын тосны газар нь Ашигт малтмалын тухай хууль болон, Засгийн газрын 2018 оны 243 дугаар тогтоолыг тус тус үндэслэн дараах талбайнуудад ус, газрын тос, байгалийн хий, цацраг идэвхт болон түгээмэл тархацтай ашигт малтмалаас бусад төрлийн ашигт малтмалын хайгуулын тусгай зөвшөөрөл авах сонгон шалгаруулалтад оролцох аж ахуйн нэгжүүдийг санал ирүүлэхийг урьж байна. Үүнд: 

Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл олгох сонгон шалгаруулалт зарлагдах талбайнууд

 1. Архангай аймгийн Тариат сумын нутаг 321.78 га бүхий Далт нэртэй талбай

Талбайн солбицлууд

Д/д

Уртраг

Өргөрөг

град

мин

сек

град

мин

Сек

1

100

27

45.2

48

29

44.28

2

100

27

45.2

48

28

53.59

3

100

26

3.81

48

28

53.59

4

100

26

3.81

48

29

7.24

5

100

26

15.56

48

29

7.24

6

100

26

15.56

48

29

12.63

7

100

26

3.81

48

29

12.63

8

100

26

3.81

48

29

44.28

Босго үнэ: 1,448,010 төгрөг

Талбайн код: СШ 45-1

 1. Хэнтий аймгийн Дархан сумын нутаг 410.75 га бүхий
  Цагаан овоо нэртэй талбай

Талбайн солбицлууд

Д/д

Уртраг

Өргөрөг

град

мин

сек

град

мин

Сек

1

109

16

1.75

46

28

51.66

2

109

14

12.59

46

28

51.66

3

109

14

12.59

46

29

4.4

4

109

14

20.38

46

29

4.4

5

109

14

20.38

46

29

13.46

6

109

14

26.07

46

29

13.46

7

109

14

26.07

46

29

25.72

8

109

14

30.25

46

29

25.72

9

109

14

30.25

46

29

32.27

10

109

14

37.71

46

29

32.27

11

109

14

37.71

46

29

41.19

12

109

14

43.62

46

29

41.19

13

109

14

43.62

46

29

46.34

14

109

14

50.88

46

29

46.34

15

109

14

50.88

46

29

51.97

16

109

14

58.97

46

29

51.97

17

109

14

58.97

46

30

1.68

18

109

16

1.67

46

30

1.68

Босго үнэ: 1,848,375 төгрөг

Талбайн код: СШ 45-2

 1. Дорнод аймгийн Баян-Уул сумын нутаг 579.47 га бүхий Нарст нэртэй талбай

Талбайн солбицлууд

Д/д

Уртраг

Өргөрөг

град

мин

сек

град

мин

Сек

1

112

28

36

48

43

51.3

2

112

29

59.78

48

43

51.3

3

112

30

0

48

42

1.8

4

112

28

36

48

42

1.9

Босго үнэ: 2,607,615 төгрөг                                                       

Талбайн код: СШ 45-3

 1. Хэнтий аймгийн Батноров сумын нутаг 475.4 га бүхий Гонс нэртэй талбай

Талбайн солбицлууд

Д/д

Уртраг

Өргөрөг

град

мин

сек

град

мин

Сек

1

111

3

14.68

47

50

30.03

2

111

3

14.68

47

50

15.09

3

111

3

29.84

47

50

15.09

4

111

3

29.84

47

49

59.93

5

111

4

0.16

47

49

59.93

6

111

4

0.16

47

49

45.42

7

111

4

15.32

47

49

45.42

8

111

4

15.32

47

49

30.26

9

111

4

45.42

47

49

30.26

10

111

4

45.42

47

49

15.32

11

111

4

59.93

47

49

15.32

12

111

4

59.93

47

49

0.16

13

111

2

45.23

47

49

0.16

14

111

2

45.23

47

50

30.03

Босго үнэ: 2,139,300 төгрөг

Талбайн код: СШ 45-4

 1. Дорноговь аймгийн Хөвсгөл сумын нутаг 1052.31 га бүхий Хайрхан уул нэртэй талбай

Талбайн солбицлууд

Д/д

Уртраг

Өргөрөг

град

мин

сек

град

мин

Сек

1

110

7

20.79

43

14

59.51

2

110

6

11.8

43

14

59.51

3

110

5

47.79

43

17

38.51

4

110

8

55.8

43

15

44.52

Босго үнэ: 4,735,395 төгрөг

Талбайн код: СШ 45-5

 1. Дундговь аймгийн Дэлгэрцогт сумын нутаг 625.66  га бүхий Дэлгэрцогт нэртэй талбай

Талбайн солбицлууд

Д/д

Уртраг

Өргөрөг

град

мин

сек

град

мин

Сек

1

106

24

44.91

46

1

45.47

2

106

24

44.91

46

2

14.91

3

106

25

30.4

46

2

14.91

4

106

25

30.4

46

2

30.07

5

106

26

30.16

46

2

30.07

6

106

26

30.16

46

2

45.23

7

106

27

15.42

46

2

45.23

8

106

27

15.42

46

3

0.4

9

106

28

15.19

46

3

0.4

10

106

28

15.19

46

2

14.91

11

106

27

15.42

46

2

14.91

12

106

27

15.42

46

1

45.47

Босго үнэ: 2,815,470 төгрөг

Талбайн код: СШ 45-6

 1. Дорнод аймгийн Баянтүмэн, Булган, Матад сумдын нутаг 42222.08 га бүхий Үүд нэртэй талбай

Талбайн солбицлууд

Д/д

Уртраг

Өргөрөг

град

мин

сек

град

мин

Сек

1

114

52

39.76

47

35

52.61

2

114

52

39.76

47

35

12.56

3

114

53

27.8

47

35

12.56

4

114

54

14.12

47

33

57.52

5

114

57

5.39

47

33

42.53

6

114

58

10.51

47

30

44.34

7

114

56

54.58

47

29

37.01

8

114

58

10.98

47

27

32.74

9

114

57

39.96

47

27

3.76

10

114

55

29.64

47

27

3.76

11

114

55

29.64

47

26

52.23

12

114

50

28.97

47

26

52.23

13

114

50

28.97

47

26

17.6

14

114

51

17.87

47

26

17.6

15

114

51

17.87

47

26

45.03

16

114

55

29.64

47

26

45.03

17

114

55

29.64

47

26

20.93

18

114

56

34.95

47

26

20.93

19

114

56

34.95

47

26

51.54

20

114

57

26.88

47

26

51.54

21

114

53

2.46

47

22

44.51

22

114

48

0.1

47

18

2.04

23

114

48

0.1

47

22

2.03

24

114

43

0.17

47

22

2.03

25

114

43

0.18

47

21

46.16

26

114

41

30.09

47

21

46.16

27

114

41

30.09

47

20

55.96

28

114

42

38.81

47

20

55.96

29

114

42

38.81

47

21

41.01

30

114

43

0.18

47

21

41.01

31

114

43

0.19

47

20

2.02

32

114

38

26.08

47

20

2.02

33

114

38

26.08

47

21

0.94

34

114

37

31.55

47

21

0.94

35

114

37

31.55

47

20

13.33

36

114

38

19.77

47

20

13.33

37

114

38

19.77

47

20

2.02

38

114

36

13.12

47

20

2.02

39

114

47

35.12

47

32

54.99

40

114

48

7.14

47

32

54.99

41

114

48

7.14

47

32

18.4

42

114

49

15.94

47

32

18.4

43

114

49

15.94

47

33

0.22

44

114

47

39.73

47

33

0.22

45

114

48

53.02

47

34

23.29

46

114

50

16.1

47

34

23.29

47

114

50

16.1

47

33

37.98

48

114

51

9.54

47

33

37.98

49

114

51

9.54

47

34

28.52

50

114

48

57.64

47

34

28.52

51

114

50

35.76

47

36

19.73

52

114

52

53.73

47

36

7.76

53

114

53

3.08

47

35

52.61

Босго үнэ: 189,999,360 төгрөг

Талбайн код: СШ 45-7

 1. Дорнод аймгийн Булган, Матад сумдын нутаг 7917.62 га бүхий Үүдийн жаран нэртэй талбай

Талбайн солбицлууд

Д/д

Уртраг

Өргөрөг

град

мин

сек

град

мин

Сек

1

114

48

0.1

47

18

2.04

2

114

44

44.89

47

17

33.65

3

114

30

2.44

47

17

31.85

4

114

30

2.45

47

20

1.86

5

114

43

2.45

47

20

1.84

6

114

43

2.45

47

18

2.02

7

114

47

7.67

47

18

2.04

Босго үнэ: 35,629,290 төгрөг

Талбайн код: СШ 45-8

Сонгон шалгаруулалтын талбайн босго үнэ болон бусад мэдээллийг Ашигт малтмал, газрын тосны газрын цахим хуудсанаас (www.mrpam.gov.mn) авна уу. Мөн Ашигт малтмал, газрын тосны газраас авч болно.

 1. “Тусгай зөвшөөрөл олгох сонгон шалгаруулалтын журам”-ын 3.3.2.10 -д заасан үйлчилгээний хөлс төлж Сонгон шалгаруулалтын талбайн товч мэдээллийг авна уу.
 2. Сонгон шалгаруулалтад оролцох саналыг 2020 оны 11 дүгээр сарын 09-ний өдрийн 17 цаг 00 минут хүртэлх хугацаанд Ашигт малтмал, газрын тосны  газрын 209 тоот өрөөнд Сонгон шалгаруулалтын комиссын нарийн бичгийн даргад оролцогч аж ахуй нэгж, байгууллагын захирал, дарга эсхүл итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч биечлэн хүлээлгэн өгнө.
 3. Сонгон шалгаруулалтад ирүүлсэн саналыг уг сонгон шалгаруулалтад оролцогч аж ахуйн нэгжийн захирал эсвэл итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчийг байлцуулан  2020 оны 11 дүгээр сарын 10ы өдрийн 10 цаг 00 минутанд Ашигт малтмал, газрын тосны газрын 209-н тоот өрөөнд нээнэ.  ЖИЧ: ковид-19 цар тахалтай холбоотойгоор УОК-оос гаргасан 2020 оны 03 дугаар сарын 01-ний өдрийн 03 дугаар тогтоолын дагуу (ОЛОН ХҮН НЭГ ДОР ЦУГЛУУЛАХГҮЙ БАЙХ) талбай тус бүрийн нээх цагийг аж ахуйн нэгжүүдэд утсаар мэдэгдэнэ. Аж ахуйн нэгжийн захирал эсвэл итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч нь тогтоосон хугацаанд ирээгүй бол саналыг задлахгүйгээр хүчингүйд тооцож буцаан хүлээлгэн өгнө.
 4. Ирүүлсэн саналыг Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайдын тушаалаар батлагдсан коммисс Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайдын 2020 оны А/16 дугаар тушаалаар  батлагдсан “Тусгай зөвшөөрөл олгох сонгон шалгаруулалтын журам”-ын дагуу үнэлнэ.
 5. Сонгон шалгаруулалтанд оролцох санал ирүүлэх хаяг:

Засгийн газрын 12 дугаар байр, Барилгачдын талбай-3, Ашигт малтмал, газрын тосны газар 209 тоот өрөө, Сонгон шалгаруулалт явуулах комиссын нарийн бичгийн дарга, утас 263587

Саналд дараах бичиг баримтыг хавсарган ирүүлнэ. Үүнд:

 • Хуулийн этгээдийн тодорхойлолт (маягт К-4)
 • Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар (нотариатаар баталгаажуулсан)
 •  Монгол Улсад татвар төлөгч болох тухай нотолгоо (харьяа татварын албанаас)
 • Сонгон шалгаруулалтын босго үнийг шилжүүлсэн баримт /Сонгон шалгаруулалтын босго үнийг  Төрийн сангийн АМГТГ-Сонгон  100900018408  тоот дансанд тушаасан баримт
 • Тухайн талбайд  гүйцэтгэх геологи хайгуулын ажлын төрөл, хугацаа өртөг болон байгаль хамгаалах, нөхөн сэргээх ажилд зарцуулах зардал бүхий төсөл, төсөв хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөний санал
 •  Геологи, хайгуул, байгаль орчныг хамгаалах болон нөхөн сэргээх үйл ажиллагаа явуулах тоног төхөөрөмжийн  жагсаалт (техник, тоног төхөөрөмжийн эзэмшигчийг нотолсон гэрчилгээ, паспорт болон бусад баримт нотариатаар баталгаажуулсан);
 • Мэргэжлийн боловсон хүчин, мэргэшсэн ажилтнаар хангагдсан байдал (боловсон хүчин нь тухайн хуулийн этгээдийн ажилтан болохыг баталсан баримт бичиг болон мэргэжилтэй, мэргэшсэн болохыг баталсан боловсролын үнэмлэх, диплом, гэрчилгээг нотариатаар баталгаажуулсан);
 • Орон нутгийг хөгжүүлэх, хамтран ажиллах төлөвлөгөө
 • Төрийн захиргааны байгууллагаас баталсан маягтын дагуу гаргасан талбайн байршил, түүний булангийн цэгүүд бүхий талбайн зураг

/ Кадастрын хэлтсээс авах/

 • Улсын бүртгэлийн байгууллагад хамгийн сүүлийн байдлаар бүртгүүлсэн хуулийн этгээдийн дүрэм хуулбар (нотариатаар баталгаажуулсан)
 • Сонгон шалгаруулалтад оролцох тухай албан бичиг
 • Сонгон шалгаруулалтад оролцох битүүмжлэгдсэн үнийн санал (босго үнэ + санал үнэ = нийт үнэ)  
 • Үйлчилгээний хураамж 250 000 төгрөгийг Төрийн сан - 100900000752 тоот дансанд төлсөн баримт /төлбөрийн баримтын эх хувь/

              АНХААРУУЛГА: Хайгуулын тусгай зөвшөөрөл олгох сонгон шалгаруулалтын материалыг нийтэд зарласнаас хойш хуанлийн 30 хоногийн турш хүлээн авах тул оролцогчид материал хүлээн авах эцсийн өдөр олноор цугларч бусдын болон өөрсдийн эрүүл мэндийг эрсдэлд оруулахгүй байхыг анхаарна уу!!!!

АШИГТ МАЛТМАЛ, ГАЗРЫН ТОСНЫ ГАЗАР