Ашигт малтмалын тухай хуулийн 34 дүгээр зүйлийн 34.2, 34.6, 34.7 дахь хэсэгт заасны дагуу тусгай зөвшөөрлийн ээлжит жилийн төлбөрийг алдангийн хамт төлөөгүй, мөн хуулийн 31 дүгээр зүйлийн 31.1 дэх заалтыг зөрчсөн дараах аж ахуйн нэгжийн ашигт малтмалын хайгуулын тусгай зөвшөөрлүүдийг Ашигт малтмалын тухай хуулийн 56 дугаар зүйлийн 56.1.2 дахь хэсэгт заасныг үндэслэн АМГТГ-ын Кадастрын хэлтсийн даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгчийн 2020 оны 07 дугаар сарын 28-ны өдрийн 258 дугаар шийдвэрээр:

Тусгай зөвшөөрлийн төрөл, дугаар

Анх олгосон огноо

Аймаг, хот

Сум, дүүрэг

Талбайн нэр

Аж ахуйн нэгжийн нэр

1

XV-017875

2015.06.08

Говь-Алтай

Цогт

Бургаст

Эрдэнэмонгол ХХК

2

МV-016843

2011.06.09

Дорноговь

Даланжаргалан

Хөх толгой

Ширээгийн шугуй ХХК

3

XV-020289

2016.06.13

Булган

Бүрэгхангай

Бумбат хан

Ханхул ресурс ХХК

4

XV-018431

2015.06.15

Увс

Цагаанхайрхан

Од

АЖФ ХХК

5

XV-017824

2015.06.15

Говь-Алтай

Шарга

Бор толгой

АЖФ ХХК

6

XV-017925

2015.06.15

Говь-Алтай

Цогт

Цагаан толгой

Металл-Опт ХХК

7

XV-017810

2015.04.15

Өвөрхангай

Богд

Оч

Мэйн ланд блайкгоулд ХХК

цуцалсныг мэдэгдэж байна.