Ашигт малтмалын тухай хуулийн 34 дүгээр зүйлийн 34.2, 34.6, 34.7 дахь хэсэгт заасны дагуу тусгай зөвшөөрлийн ээлжит жилийн төлбөрийг алдангийн хамт төлөөгүй, мөн хуулийн 31 дүгээр зүйлийн 31.1 дэх заалтыг зөрчсөн дараах аж ахуйн нэгжийн ашигт малтмалын хайгуулын тусгай зөвшөөрлүүдийг Ашигт малтмалын тухай хуулийн 56 дугаар зүйлийн 56.1.2 дахь хэсэгт заасныг үндэслэн АМГТГ-ын Кадастрын хэлтсийн даргын 2019 оны 05 дугаар сарын 30-ны өдрийн 275 дугаар шийдвэрээр:

Тусгай зөвшөөрлийн төрөл, дугаар

Анх олгосон огноо

Аймаг, хот

Сум, дүүрэг

Талбайн нэр

Аж ахуйн нэгжийн нэр

1

ХV-014863

2009.04.21

Сүхбаатар

Эрдэнэцагаан

Хүдэрт

Эс И Эм Си ХХК

2

ХV-021029

2015.04.22

Булган

Бүрэгхангай

Жалга

Эс Ди Баянжалга ХХК

3

ХV-017948

2015.04.22

Булган

Бүрэгхангай, Хишиг-өндөр

Аршаант

Жинхуа групп ХХК

4

ХV-017759

2015.04.22

Завхан

Завханмандал

Паглагар

Нью оюут майнинг ХХК

5

ХV-017926

2015.04.22

Увс

Өмнөговь

Орлог

Жинхуа групп ХХК

Кадастрын хэлтсийн даргын 2019 оны 6 дугаар сарын 19-ны өдрийн 310 дугаар шийдвэрээр:

Тусгай зөвшөөрлийн төрөл, дугаар

Анх олгосон огноо

Аймаг, хот

Сум, дүүрэг

Талбайн нэр

Аж ахуйн нэгжийн нэр

1

ХV-018086

2015.04.29

Увс

Цагаанхайрхан

Улаан

Хуацэнкуане ХХК

2

ХV-021038

2015.04.30

Булган

Бүрэгхангай,

Хишиг-өндөр

Хөндий

Чингис ворлд майнинг ХХК

3

ХV-021039

2015.04.30

Булган

Хишиг-өндөр

Хөндий

Чингис ворлд майнинг ХХК

4

ХV-021040

2015.04.30

Булган

Бүрэгхангай

Хөндий

Чингис ворлд майнинг ХХК

5

ХV-021042

2015.04.30

Булган

Хишиг-өндөр

Хөндий

Чингис ворлд майнинг ХХК

6

ХV-021043

2015.04.30

Булган

Бүрэгхангай

Хөндий

Чингис ворлд майнинг ХХК

7

ХV-021041

2015.04.30

Булган

Бүрэгхангай

Хөндий

Мөнхжаран ХХК

тус тус цуцалсныг мэдэгдэж байна.