АМГТГ-ын дарга Х.Хэрлэн ХБНГУ-ын Ханновер хотод 2018 оны 6 дугаар сарын 29-ний өдөр тус улсын  Геологийн шинжлэх ухаан байгалийн нөөцийн хүрээлэнтэй хамтран хэрэгжүүлэх “Монгол улсын эрдэс баялгийн салбарын чадавхийг бэхжүүлэх” төслийн гэрээнд гарын үсэг зурлаа.

2018 оны 6 дугаар сарын 30-наас 7 дугаар сарын 4-ний хооронд АМГТГ-аас Холбооны Геологийн шинжлэх ухаан, байгалийн нөөцийн хүрээлэнтэй хамтран хэрэгжүүлэх төслийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг гарган, тус хүрээлэнгийн Ханновер болон Берлин хотын салбаруудын архивт байгаа Монголын талаарх материалуудтай танилцаж, цаашдын хамтын ажиллагааны талаар санал бодлоо солилцлоо.