Нүүрс олборлогч аж ахуйн нэгжийн уулын ажлын
тайлан, төлөвлөгөөний баталгаажсан байдал

Нүүрс олборлогч аж ахуйн нэгжийн уулын ажлын тайлан, төлөвлөгөөний баталгаажсан байдал

2010 оны 09-р сарын 01-ний байдлаар

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уурхайн нэр

 

2009 оны УА-ын тайлан

 

2010 оны УА-ын төлөвлөгөө

 

 

АМГ-т ирүүлсэн

 

 

АМГ Баталсан

 

МХЕГ-р батлуулж ирүүлсэн

 

 

АМГ-т ирүүлсэн

 

 

АМГ Баталсан

 

МХЕГ-р батлуулж ирүүлсэн

 

 

1

 

Эрчим хүчний нүүрс

 

 

3

 

 

3

 

 

2

 

 

4

 

 

4

 

 

3

 

 

 

2

Орон нутаг, ахуйн хэрэглээний нүүрс

 

 

 

17

 

 

 

15

 

 

 

12

 

 

 

21

 

 

 

19

 

 

 

15

 

 

3

 

Экспортын нүүрс

 

 

12

 

 

11

 

 

4

 

 

13

 

 

13

 

 

8

Эрчим хүчний нүүрс олборлогч “Шивээ-Овоо” ХК 2009  оны Уулын ажлын тайлангаа АМТ хуулийн дагуу манай байгууллагад ирүүлээгүй байна. Мөн “Багануур” ХК 2009 оны Уулын ажлын тайлан, 2010 он Уулын ажлын төлөвлөгөөгөө МХЕГ-аар батлуулан ирүүлээгүй байна.

Нүүрсний ордын нөөцийн судалгаа хийсэн байдал

2010 оны 09-р сарын 01-ний байдлаар

 

 

Судалгааны нэр

 

Тоо

 

1

 

 

Нийт орд

 

76

 

2

 

 

Нөөц эцсийн байдлаар гарсан орд

 

64

 

3

 

Нийт нүүрсний протокол

 

140

 

4

 

 

Боловсруулалт хийсэн протокол

 

120

Уулын ажлын төлөвлөгөөний биелэлтийн байдал

2010 оны 09-р сарын 01-ний байдлаар

Уурхай

Үзүүлэлт

Хэмжих нэгж

Төлөвлөгөө

Гүйцэтгэл

Хувь

 

 

1

 

 

“Багануур” ХК

Нүүрс олборлолт

Мян.тн

1,945.0

2,050.0

105%

Нүүрс борлуулалт

Мян.тн

1,925.0

2,056.0

107%

Хөрс хуулалт

Мян.м3

9,025.0

8,872.5

98%

 

 

2

 

 

“Шарын гол” ХК

Нүүрс олборлолт

Мян.тн

265.0

269.0

102%

Нүүрс борлуулалт

Мян.тн

245.4

267.8

109%

Хөрс хуулалт

Мян.м3

1,325.0

951.7

72%

 

 

3

 

 

“Адуунчулуун” ХК

Нүүрс олборлолт

Мян.тн

195.0

177.6

91%

Нүүрс борлуулалт

Мян.тн

195.0

177.0

91%

Хөрс хуулалт

Мян.м3

520.0

220.2

42%

 

 

4

 

 

“Шивээ-Овоо” ХК

Нүүрс олборлолт

Мян.тн

921.0

1057.7

114.8%

Нүүрс борлуулалт

Мян.тн

983.6

1056.9

135.4%

Хөрс хуулалт

Мян.м3

4040.0

4601.9

113.9 %

 

 

5

 

 

Эрчим хүчний нүүрс

Нүүрс олборлолт

Мян.тн

3326.0

3554.3

106%

Нүүрс борлуулалт

Мян.тн

3348.0

3557.8

106%

Хөрс хуулалт

Мян.м3

14910.0

14646.3

98%

 

 

6

 

 

Экспортлогч компанууд

Нүүрс олборлолт

Мян.тн

9159.4

10477.3

114%

Нүүрс борлуулалт

Мян.тн

10477.0

9947.0

94%

Хөрс хуулалт

Мян.м3

17069.1

21966.9

128%

 

 

7

 

Орон нутгийн уурхайнууд

Нүүрс олборлолт

Мян.тн

61.3

56.1

91%

Нүүрс борлуулалт

Мян.тн

61.3

56.1

91%

Хөрс хуулалт

Мян.м3

320.0

280.8

87%

 

 

8

 

 

Салбарын нийт дүн

Нүүрс олборлолт

Мян.тн

12561.7

14087.8

112%

Нүүрс борлуулалт

Мян.тн

13886.3

13560.4

97%

Хөрс хуулалт

Мян.м3

32299.1

36894.2

114%

ДЦС-уудад нүүрс нийлүүлэх гэрээний гүйцэтгэлийн байдал (мян.тн)

2010 оны 09 сарын 01-ний байдлаар

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

"Багануур" ХК

 

ДЦС-II

 

111.0

 

119.0

 

107.2%

 

ДЦС-III

 

630.0

 

669.3

 

106.2%

 

ДЦС-IV

 

941.2

 

963.8

 

102.4%

Дархан ДЦС

123.0

120.8

98.2%

Эрдэнэт ДЦС

73.0

65.1

89.2%

БНДСүлжээ

30.9

34.2

110.7%

 

Нийт

 

1,909.1

 

1,972.2

 

103.3%

 

2

 

"Шивээ Овоо ХК

 

ДЦС-IV

 

770.0

 

953.6

 

123.8%

 

 

3

 

 

 

"Шарын гол ХК"

 

Да ДЦС

 

65.0

 

93.5

 

143%

 

Эр ДЦС

 

63.0

 

100.9

 

160%

Нийт

128.0

194.4

151%

 

4

 

Адуунчулуун ХХК

 

Дорнод Бүс ДЦС

 

187.6

 

159.5

 

85%

 

 

Нийт дүн

 

 

2994.7

 

3279.7

 

109.5%

Багануур ХК-ийн  103,тэрбум  төгрөгийн зээлийн  77,тэрбум  төгрөг  нь  урт хугацааны зээл болно.

Нүүрсний уурхайнуудын төвийн эрчим хүчний системийн ДЦС-уудад

2010-2011 оны өвлийн, өндөр ачааллын улиралд нийлүүлэх нүүрсний урьдчилсан төлөвлөлт (мян.тн)

 

 

 

 

 

Үзүүлэлт

 

 

2010

 

 

2011

 

 

IX

 

 

X

 

 

XI

 

 

XII

 

 

I

 

 

II

 

 

III

 

 

IV

 

 

Боломж

 

 

346.0

 

 

763.8

 

 

1,226.8

 

 

1,721.8

 

 

2,221.8

 

 

2,181.8

 

 

3,161.8

 

 

3,544.8

 

 

Хэрэглээ

 

 

260.5

 

 

730.9

 

 

1,179.3

 

 

1,706.8

 

 

2,253.6

 

 

2,177.4

 

 

3,176.3

 

 

3,562.9

 

 

Захиалга

 

 

85.5

 

 

898.8

 

 

1,386.9

 

 

1,889.5

 

 

2,440.5

 

 

2,353.5

 

 

3,342.5

 

 

3,714.0

 

 

85.5

 

32.9

 

47.5

 

15.0

 

-31.8

 

4.4

 

-14.5

 

-18.1

Хуулинд хамрагдсан, Нүүрсний 31 Ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл Монгол улсын нүүрсний нөөц баялгийн бүсчлэлд хамрагдах байршил, талбайн хэмжээ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бүсүүд

 

 

 

ТЗ-ийн тоо

 

 

ТЗ-ийн талбай,

а/

 

 

 

 

 

Хувь

 

 

Ой, усны бүсэд давхцалтай талбай, га

 

 

 

 

 

Хувь

 

1.

 

Төвийн бүс

 

10

 

5003,77

 

6,4%

 

880,07

 

22,0%

 

2.

 

Хангайн бүс

 

1

 

82,81

 

0,1%

 

82,81

 

2,1%

 

3.

 

Говийн бүс

 

5

 

67036,08

 

86,5%

 

1698,33

 

42,3%

 

4.

 

Баруун бүс

 

10

 

4103,52

 

5,3%

 

1162,67

 

29,0%

 

5.

 

Зүүн бүс

 

5

 

1292,67

 

1,6%

 

184,15

 

4,6%

 

 

 

Нийт

 

 

31

 

 

77518,85

 

 

100%

 

 

4008,03

 

100%,

5,2%.

Монгол улсын нүүрсний нөөц баялгийн бүсчлэл

Үзүүлэлт

Төвийн бүс

Хангайн бүс

Говийн бүс

Баруун бүс

Зүүн    бүс

Үзүүлэлт

1.

Ордын тоо

13

13

20

23

16

85

2.

Нєєц /сая.тн/

26528.1

7704.1

49785.3

27157.9

51165.1

162340.5

3.

Нийт нєєцєд

эзлэх хэмжээ

16.5%

4.7%

30.6%

16.7%

31.5%

100%

Ашиглалтын өмнөх үйл ажиллагааны гэрээ

(АӨҮАГ)

 

 

Гэрээний хугацаа дуусгавар болсон

 

 

Гэрээний хугацаа дуусаагүй

 

 

 

 

Нийт

 

Үүнээс:

Гор мөрний урсац, ойн сан ...” хуулинд хамрагдсан

 

Аж ахуйн нэгж

 

12

 

4

 

16

 

1

 

Ашиглалтын ТЗ

 

19 А

 

11 А

 

30 А

 

1А (Хугацаа дуусаагүй)

Нийт 30 Ашиглалтын тусгай зөвшөөрлийг эзэмшигч 16 аж ахуйн нэгжтэй АӨҮАГ

байгуулснаас:

•        Гэрээний хугацаа дуусгавар болсон:

19 А зөвшөөрлийг эзэмшигч 12 аж ахуйн нэгж

•        Гэрээний хугацаа дуусаагүй байгаа:

11 А зөвшөөрлийг эзэмшигч 4 аж ахуйн нэгж

•        “Гол мөрний урсац, ойн сан ...бүхий газар ашигт малтмал хайх, олборлохыг хориглох тухай” хуулинд хамрагдсан:

1А зөвшөөрөл буюу 1 аж ахуйн нэгж тус тус байна.

Эрчим хүчний нүүрсний өөрийн өртөг, борлуулалтын үнэ, үнэ өсөх санал

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уурхай

 

 

 

 

 

Нэгж

 

 

 

 

Өөрийн өртөг

 

 

 

 

Одоогийн үнэ

 

 

 

 

1 тн дахь алдагдал

 

 

 

Үнэ өсгөх хувь

 

 

 

 

Үнийн санал

 

1

 

Багануур ХК

 

төг/тн

 

21500

 

18200

 

3300

 

20.87%

 

22000

 

2

 

Шивээ-Овоо ХК

 

төг/тн

 

16824

 

13960

 

2864

 

21.77%

 

17000

 

3

 

Шарынгол ХК

 

төг/тн

 

23921

 

22676

 

1245

 

15.88%

 

26278.5

 

4

 

Адуунчулуун ХК

 

төг/тн

 

12502

 

8584

 

3918

 

45.64%

 

12502

Нүүрсний уурхайнуудын өөрийн өртөг борлуулалтын харьцаанаас үүсч байгаа алдагдал нь 1 тонн тутамд 1245 төгрөгөөс 3918 төгрөгт хүрч байна. Цаашид уурхайнуудаас ирсэн нүүрсний үнэ               өсгөх      саналаас              үзэхэд         15,88%-иас           45,64% хүртэл           үнийг     өсгөх      бодитой         шаардлага тулгараад байгаа нь харагдаж байна.