2011 оны эхний хагас жилд  улсын төсвийн хөрөнгөөр гүйцэтгэсэн 1:50 000-ны масштабын геологийн зураглал, ерөнхий эрлийн  ажлын 19 тайлан  ЭБМЗ-ийн хурлаар батлагдаж, геологийн архивт бүртгэгдлээ.

Тайлан

Тайлангийн нэр

Зохиогч

Гүйцэтгэсэн байгууллага

тушаасан

он сар. өдөр

1

6320

Булган, Төв, Орхон, Сэлэнгэ, Өвөрхангай, Архангай аймгуудын нутаг хамарсан M-48-XXY, XXYI, XXYII, L-48-YII, YIII, XIII-XYI хавтгайд 1:200000-ны масштабын ″Улсын геологийн зураг зохиох″ төслийн 2007-2010 оны ажлын үр дүнгийн тайлан.

Г. Дэжидмаа

Н. Оюунтуяа

Ш. Туяа

Г. Соёлмаа

Б. Отгонбаатар бусад

АМГ. УГЗ-200

″Төв монгол төсөл″

2011,01,16

2

6324

Төв-Ази ба түүний зэргэлдээх нутгуудын 1:2500 000-ны масштабын геологи, тектоник, металлоген, минергений  зургуудын атлас. /Нүүрс, битумын ордуудын мэдээллийн сан, металл ба металл бус ашигт малтмалуудын үйлдвэрийн төрлийн лавлах/

Г. Дэжидмаа

О. Төмөртогоо

Ц. Энхбат

Л. Алтангэрэл

АМГ-ын

Төв-Ази төсөл

2011,02,16

3

6325

Дорноговь, Дундговь, Хэнтий, Говь-сүмбэр, Төв аймгуудын зарим нутгийг хамарсан L-48-XII, XYIII, L-49-YII, VIII, IX, XIII, XIY, XY хавтгайд 1:200000-ны масштабын ″Улсын геологийн зураг зохиох″ төслийн 2007-2010 оны ажлын үр дүнгийн тайлан.

Б. Дэлгэрцогт

Ч. Энхтуяа

Ё. Мөнхбат

С. Энхжаргал

АМГ. УГЗ-200

″Дорнод-монгол төсөл″

2011,02,20

4

6326

Өмнөговь, Дорноговь аймгуудын зарим нутгийг хамарсан K-48-III, IY, Y, YI, YIII, IX, XIII, XIY, XY, XX, XXI  хавтгайд 1:200000-ны масштабын ″Улсын геологийн зураг зохиох″ төслийн 2007-2010 оны ажлын үр дүнгийн тайлан.

Ч. Буянбаатар

А. Золжаргал

Х. Билгүүнбаатар

Ө. Жамьяндорж

Г. Бүрэнбаяр

АМГ. УГЗ-200

″Дорнод-монгол төсөл″

2011,02,20

5

6327

Баруун Монгол М-46. хавтгай. 1:200000-ны масштабын ″Улсын геологийн зураг зохиох″ төслийн 2007-2010 оны ажлын үр дүнгийн тайлан.

Товуудорж

АМГ. УГЗ-200

″Баруун-монгол төсөл″

 

6

6328

Ашигт малтмалын ордуудын 2008, 2009 онд олборлосон нөөцийн хөдөлгөөний тэнцлийн тайлан.  /Үнэт, өнгөт, хар, ховор металл, металл бус ашигт малтмал/.  Нөөц 2010 оны 1 сарын 1-ний байдлаар

Х. Баяржаргал

АМГ-ын ЭБМЗөвлөл

2011,02,16

7

6329

Монгол улсын мезозой-кайнозойн тектоникийн,  минергений 1:1000 000-ны  масштабтай зураг зохиох төслийн 2007-2010 оны ажлын үр дүнгийн тайлан.

Ж. Бадамгарав

Д. Бадамгарав

Ц. Дэмбэрэлдавга

Д. Оролмаа

ГЭБХүрээлэн

2011,02,23

8

6330

Монгол улсын хатуу ашигт малтмалуудын ордуудын нөөц, эрдсийн баялагийн ангилал, монгол улсын хатуу ашигт малтмалуудын ордуудын нөөц, эрдсийн баялагийн ангилалыг  хэрэглэх заавар

Г. Ухнаа

С. Жаргалан

С. Дандар

Б. Алтанзул

Б. Оюунчимэг

ШУТИС.

Геологи, Газрын тосны сургууль

2011,01,17

9

6375

Geology and Metallogeny  of the Central part of Mongol Altaids / Hovd/ final report 2007.  Turkey –Mongolian Cooperative Geology and Mineral Exploration  project.

Turkey –Mongolian

project.

Turkey –Mongolian

project.

2011,04,26

10

6380

Баянхонгор аймгийн Богд, Баянлиг, Баянговь сумдын нутагт 2008-2010онуудад Жаран богдын талбайд гүйцэтгэсэн 1:50 000-ны масштабтай геологийн зураглал, ерөнхий эрлийн ажлын  үр дүнгийн тайлан. Байршил: L-47-117-АБ, L-47-118-АБВГ

Ч. Нэргүй

Г. Цагаандорж

С. Мянганбаатар

ГСТовчоо

Жаран богдын анги

2011,04,25

11

6381

Завхан  аймгийн Алдархаан, Цагаанхайрхан, Цагаанчулуут  сумдыг хамарсан Уст нуурын талбайд  2008-2010онуудад гүйцэтгэсэн 1:50 000-ны масштабтай геологийн зураглал, ерөнхий эрлийн ажлын  үр дүнгийн тайлан. Байршил: L-47-13-Б,  L-47-14-АБВГ,   L-47-15-АВ,

Г. Цэдэн

Б. Дашцэрэн

О. Даваадорж

Алтай нэгдэл

Ховд хот

2011,04,25

12

6382

Ховд  аймгийн Үенч, Булган  сумдыг хамарсан  Нарийн харын  талбайд 2008-2010онуудад гүйцэтгэсэн 1:50 000-ны масштабтай геологийн зураглал, ерөнхий эрлийн ажлын  үр дүнгийн тайлан. Байршил: L-46-74-ВГ, L-46-86-АБ, L-46-87-АБ, L-46-88-А

М. Батбаяр

Ү. Гансүх

Д. Алтанхишиг

Алтай нэгдэл

Ховд хот

2011,04,25

13

6383

Увс аймгийн Зүүнхангай, Өвөрхангай, Баруунтүрүүн, Завхан аймгийн Тэс   сумдын нутгийг хамарсан  Согоотын   талбайд 2008-2010онуудад гүйцэтгэсэн 1:50 000-ны масштабтай геологийн зураглал, ерөнхий эрлийн ажлын  үр дүнгийн тайлан. Байршил: М-46-95-АБВГ,  М-46-96-АБВГ,

Г. Ганцог

Ц. Басанжав

Ц. Ганбаатар

Алтай нэгдэл

Ховд хот

2011,04,25

14

6384

Завхан  аймгийн  Яруу, Алдархаан сумдыг хамарсан Баруун Мараатын талбайд  2008-2010онуудад гүйцэтгэсэн 1:50 000-ны масштабтай геологийн зураглал, ерөнхий эрлийн ажлын  үр дүнгийн тайлан. Байршил: L-47-1-АБВГ,  L-47-2-АБВГ

С. Тилеген

Д. Батдэлгэр

Б. Энхтайван

Алтай нэгдэл

Ховд хот

2011,04,25

15

6385

Дорнод  аймгийн  Хөлөнбуйр, Булган  сумдыг хамарсанИх Цагаан өндөрийн талбайд  2008-2010онуудад гүйцэтгэсэн 1:50 000-ны масштабтай геологийн зураглал, ерөнхий эрлийн ажлын  үр дүнгийн тайлан. Байршил: L-49-11-АБВГ,  L-49-12-АБВГ

Ж. Түмэндэлгэр

О. Баатарчулуун

Ц. Алтансоембо

Ц. Мөнгөншагай

ГСТовчоо

2011,04,29

16

6386

Сүхбаатар  аймгийн  Түмэнцогт, Мөнххаан, Сүхбаатар сум,   Дорнод  аймгийн  Хөлөнбуйр  сумдыг хамарсан Баянхааны талбайд  2008-2010онуудад гүйцэтгэсэн 1:50 000-ны масштабтай геологийн зураглал, ерөнхий эрлийн ажлын  үр дүнгийн тайлан. Байршил: L-49-22-АБВГ,  L-49-23-АБВГ

Н. Нямдорж

Д. Дарьцоо

Б. Чунагсүрэн

Х. Баяржаргал

Талст дөл ХХК

2011,05,06

17

6390

Өмнөговь аймгийн Цогт-Цэций сумын нутагт орших Таван толгойн ордын Цанхи, Бортээгийн ордын зүүн хэсгийн талбайн сонгосон хэсгийн нөөцийн тодотголын үр дүнгийн тайлан.  Лиценз 11943А, 11955А, 11954А, 11956А

Ч. Ганхуяг

Б. Гантулга

А. Эвийхүү

Б. Бүжинлхам

Эрдэнэс

МГЛ

2011,05,06

18

6395

Дундговь аймгийн  Дэрэн, Говь-Угтаал, Цагаандэлгэр сумдын нутагт орших Дэрэнгийн талбайд 2008-2010 онуудад явуулсан  1:50 000-ны масштабтай геологийн зураглал, ерөнхий эрлийн ажлын  үр дүнгийн тайлан. Байршил: L-48-70-АБВГ,  L-48-71-АБВГ

Б. Батром

Н. Батбаяр

Б. Сүхбаатар

Д. Адьяасүрэн

Алх чулуу

ХХК

2011,05,11

19

6400

Баянхонгор аймгийн Баян-Овоо, Өлзийт, Эрдэнэцогт, Галуут, Бөмбөгөр  сумдын нутагт Хөх Бүрдийн талбайд 2008-2010онуудад  гүйцэтгэсэн 1:50 000-ны масштабтай геологийн зураглал, ерөнхий эрлийн ажлын  үр дүнгийн тайлан. Байршил: L-47-70-АБ, L-47-69-АБВГ

Г. Батзориг

Ж. Энхтуяа

Д. Гарваа

С. Хоролсүрэн

Хөвсгөл геологи ХХК

2011,05,21