Нэг. Эрчим хүчний нүүрс олборлогч уурхайнуудын уул-техникийн үндсэн үзүүлэлтийн өвөлжилтийн бэлэн байдлын нэгдсэн товчоо

/2011 оны 9-р сарын 1-ний байдлаар/

 

Үндсэн үзүүлэлт

Хувь

1

Уулын ажил:

- Нүүрс олборлолт

- Борлуулалт

- Хөрс хуулалт

 

92.7%

100.8%

98.4%

2

Уулын үндсэн тоног төхөөрөмжийн засвар

85.4%

3

Тээврийн хэрэгслэл

75.5%

4

Нүүрсний бэлэн нөөц, хангалт

Оны шилжих нөөц

 

1575.0 мян.тонн

5

Бусад

80.6%

 

Нийт бэлтгэл ажлын дүн

88.9%

Тайлбар: 2011 оны эхний 8-р сарын өвөлжилтийн бэлтгэл ажлын гүйцэтгэл 88,9%-тай байна.

Хоёр:    Уурхайнуудын уулын ажлын гүйцэтгэл /2011 оны 9-р сарын 1-ний байдлаар/

Аж ахуйн нэгжийн нэр

Үзүүлэлт

Хэмжих нэгж

Төлөвлөгөө

Гүйцэтгэл

Хувь

1

“Багануур” ХК

Нүүрс олборлолт

Мян.тн

2125.0

1917.1

90.2%

Нүүрс борлуулалт

Мян.тн

2125.0

1911.6

89.9%

Хөрс хуулалт

Мян.м3

10655.0

10094.6

94.7%

2

“Шарын гол” ХК

Нүүрс олборлолт

Мян.тн

237.0

219.0

92.4%

Нүүрс борлуулалт

Мян.тн

239.4

2226.5

94.6%

Хөрс хуулалт

Мян.м3

1335.0

791.6

59.3%

3

“Шивээ-Овоо” ХК

Нүүрс олборлолт

Мян.тн

920.0

925.6

100.6%

Нүүрс борлуулалт

Мян.тн

981.5

988.8

100.7%

Хөрс хуулалт

Мян.м3

4845.0

4821.6

99.5%

4

“Адуунчулуун” ХК

 

Нүүрс олборлолт

Мян.тн

190.0

155.7

81.9%

Нүүрс борлуулалт

Мян.тн

190.0

155.7

81.9%

Хөрс хуулалт

Мян.м3

370.0

309.6

83.6%

5

Эрчим хүчний нүүрс

Нүүрс олборлолт

Мян.тн

2715.0

2590.0

95%

Нүүрс борлуулалт

Мян.тн

2820.4

2688.7

95%

Хөрс хуулалт

Мян.м3

12690.0

11930.6

94%

6

Экспортлогч компанууд

Нүүрс олборлолт

Мян.тн

16500.0

15360.9

93.4%

Нүүрс борлуулалт

Мян.тн

12000.0

11468.9

95.5%

Хөрс хуулалт

Мян.м3

52720.0

54301.6

102.9%

7

Орон нутгийн уурхайнууд

Нүүрс олборлолт

Мян.тн

1275.8

1047.0

82%

Нүүрс борлуулалт

Мян.тн

1818.1

2621.2

144.1%

Хөрс хуулалт

Мян.м3

12732.7

10667.4

83.7%

8

Салбарын

нийт дүн

Нүүрс олборлолт

Мян.тн

20490.8

18997.9

92.7%

Нүүрс борлуулалт

Мян.тн

16638.0

16778.0

100.8%

Хөрс хуулалт

Мян.м3

78142.7

76899.6

98.4%

Тайлбар: Салбарын дүнгээр уурхайнуудын нүүрс олборлолт, борлуулалтын гүйцэтгэл дунджаар 92.7-100.8% хувийн гүйцэтгэлтэй байна. Харин эрчим хүчний нүүрс олборлогч уурхайнуудын хөрс хуулалт 98.4 хувийн гүйцэтгэлтэй байна.

2011 оны эхний 9-н сарын байдлаар 18997.9 сая тонн нүүрс олборлож, 11468.9 сая тонн нүүрс экспортод гаргасан нь 2010 онтой харьцуулахад олборлолт 115% хувиар тус тус өссөн үзүүлэлттэй гарсан байна.

НҮҮРС, СУДАЛГААНЫ ХЭЛТЭС