АМГ-ын аварга шалгаруулах спортын олон төрөлтийн тэмцээн 2013 оны тавдугаар сарын 16-19-ний өдрүүдэд амжилттай болж өнгөрлөө. Шатрын тэмцээн Геологийн мэдээллийн төвийн архивын Уншлагын танхимд, одон бөмбөгийн тэмцээн “Оч” клубын танхимд, гар болон сагсан бөмбөгийн тэмцээн Монгол-Энэтхэгийн хамтарсан сургуулийн Спортын танхимд явагдаж ажилтнууд идэвхтэй оролцлоо.

Шатрын тэмцээний дүн

Нэгдүгээр байр:        Геологийн албаны баг /Г.Алтанхуяг, С.Содномцог/

Хоёрдугаар байр:      Уул уурхайн хэлтсийн баг /Д.Билигбаяр, Д.Маасүрэн/

Гуравдугаар байр:     Кадастрын хэлтэс, Хяналт шинжилгээ, үнэлгээ, статистик

мэдээллийн хэлтсийн хамтарсан баг

/Д.Мягмарсүрэн, Н.Отгонсүрэн/

Одон бөмбөгийн тэмцээний дүн

Нэгдүгээр байр:        Нүүрсний хэлтсийн баг /Э.Энх-Очир, Б.Эрдэнэцэцэг/

Хоёрдугаар байр:      Кадастрын хэлтэс, Хяналт шинжилгээ, үнэлгээ, статистик

мэдээллийн хэлтсийн хамтарсан баг

/Н.Чинбаатар, С.Цогзолмаа/

Гуравдугаар байр:     Уул уурхайн хэлтсийн баг /С.Баттулга, Б.Нарантуяа/

Гар бөмбөгийн тэмцээний дүн

Эрэгтэй

Нэгдүгээр байр:        Уул уурхайн хэлтсийн баг /Багийн ахлагч: М.Мэндбаяр/

Хоёрдугаар байр:      Геологийн албаны баг /Багийн ахлагч: А.Дэлгэрсайхан/

Гуравдугаар байр:     Геологийн мэдээллийн төслийн баг

/Багийн ахлагч: О.Ганболд/

Эмэгтэй

Нэгдүгээр байр:        Уул уурхайн шинжилгээ, туршилтын лабораторийн баг

/Багийн ахлагч: Г.Шинэчимэг/

Хоёрдугаар байр:      Геологийн албаны баг /Багийн ахлагч: Д.Баасанжав/

Гуравдугаар байр:     Нүүрсний хэлтсийн баг /Багийн ахлагч: Н.Амартуул/


 

Сагсан бөмбөгийн тэмцээний дүн

Эрэгтэй

Нэгдүгээр байр:        Уул уурхайн хэлтсийн баг /Багийн ахлагч: Ц.Цэгц/

Хоёрдугаар байр:      Кадастрын хэлтэс, Хяналт шинжилгээ, үнэлгээ, статистик

мэдээллийн хэлтсийн хамтарсан баг

/Багийн ахлагч: У.Сүхбаатар/

Гуравдугаар байр:     Геологийн мэдээллийн төслийн баг

/Багийн ахлагч: Б.Галтзаяа/

Эмэгтэй

Нэгдүгээр байр:        Кадастрын хэлтэс, Хяналт шинжилгээ, үнэлгээ, статистик

мэдээллийн хэлтсийн хамтарсан баг

/Багийн ахлагч: Н.Отгонсүрэн/

Хоёрдугаар байр:      Уул уурхайн хэлсийн баг /Багийн ахлагч: Д.Маасүрэн/

Гуравдугаар байр:     Уул уурхайн шинжилгээ, туршилтын лабораторийн баг

/Багийн ахлагч:  Б.Баярбилэг/

Хэлтэс, албаны дарга нарын тэмцээн

Нэгдүгээр байр:        Уул уурхайн шинжилгээ, туршилтын лабораторийн

дарга С.Алтанхуяг

Хоёрдугаар байр:      “Төв Монгол” төслийн ахлагч И.Гүррагчаа

Гуравдугаар байр:     Геологийн албаны дарга Д.Болд

Багийн дүн

Нэгдүгээр байр                     Уул уурхайн хэлтсийн баг, 18 оноо

Хоёрдугаар байр                   Геологийн албаны баг, 21 оноо

Гуравдугаар байр                  Кадастрын хэлтэс, Хяналт шинжилгээ, үнэлгээ,

статистик мэдээллийн хэлтсийн хамтарсан баг, 22 оноо

Дөрөвдүгээр байр                 Уул уурхайн шинжилгээ, туршилтын

лабораторийн баг, 26 оноо

Тавдугаар байр                      Нүүрсний хэлтэс, 29 оноо

Зургаадугаар байр                 Геологийн мэдээллийн төслийн баг, 30 оноо

Долоодугаар байр                 Төрийн захиргааны удирлагын хэлтсийн баг, 38 оноо