Нэр Огноо Файл
1Заавар. Монгол Улсын хилээр шинжилгээний дээж нэвтрүүлэхэд тодорхойлолт олгох дотоод заавар Татах
2Маягт. Ашигт малтмал ашиглах, үйл ажиллагааны төлөвлөгөө хүлээн авах маягт Татах
3Гэрээ. Ашигт малтмал ашиглах, үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний жил, сар, долоо хоногийн биелэлтийн мэдээ, тайланг ирүүлэх, хүлээн авч дүгнэх гэрээний загвар Татах
4Маягт. Ашигт малтмал ашиглах, үйл ажиллагааны тайлан, мэдээ хүлээн авах маягт Татах
5Заавар. Ашигт малтмал ашиглах, үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, тайлан мэдээ хүлээн авах заавар Татах