Нэр Огноо Файл
1Заавар. Монгол Улсын хилээр шинжилгээний дээж нэвтрүүлэхэд тодорхойлолт олгох дотоод заавар Татах
2Маягт. Ашигт малтмал ашиглах, үйл ажиллагааны төлөвлөгөө хүлээн авах маягт Үзэх Татах
3Гэрээ. Ашигт малтмал ашиглах, үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний жил, сар, долоо хоногийн биелэлтийн мэдээ, тайланг ирүүлэх, хүлээн авч дүгнэх гэрээний загвар Үзэх Татах
4Маягт. Ашигт малтмал ашиглах, үйл ажиллагааны тайлан, мэдээ хүлээн авах маягт Үзэх Татах
5Заавар. Ашигт малтмал ашиглах, үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, тайлан мэдээ хүлээн авах заавар Үзэх Татах