Нэр Огноо Файл
1Заавар. Геологи хайгуулын ажлын төлөвлөгөө, жилийн тайлангийн дотоод заавар. /Ашигт малтмалын газрын даргын 2009 оны 411 дүгээр тушаал/ Татах
2Заавар. Ашигт малтмалын хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн талбайд гүйцэтгэсэн хайгуулын ажлын зардлын доод хэмжээг баталгаажуулах заавар. /Ашигтм малтмалын газрын даргын 2010 оны 3 дугаар сарын 24-ны 188 д Татах
3Заавар. Монгол Улсын хилээр шинжилгээний дээж нэвтрүүлэхэд тодорхойлолт олгох дотоод заавар Татах
4Маягт. Улсын төсвийн хөрөнгөөр гүйцэтгэж байгаа төслүүдийн улирлын тайлан хүлээн авах маягт Татах