Нэр Огноо Файл
1Маягт Т-1. Ашиглалт хүссэн өргөдөл Үзэх Татах
2Маягт Т-1. Хуулийн этгээдийн тодорхойлолт Үзэх Татах
3Маягт Т-3. Талбай буцаах өргөдөл Үзэх Татах
4Маягт Т-4. Хайгуул сунгах өргөдөл Үзэх Татах
5Маягт Т-5. Ашиглалт сунгах өргөдөл Үзэх Татах
6Маягт ТГ-1. Хайгуулын ажлын тайлан төлөвлөгөө Үзэх Татах
7Маягт ТГ-2. Хайгуулын тайлан Үзэх Татах
8Маягт ТУ-1. Уулын ажлын төлөвлөгөө Татах
9Маягт ТУ-2. Уулын ажлын тайлан Татах