Нэр Огноо Файл
1Маягт Т-1. Ашиглалт хүссэн өргөдөл Татах
2Маягт Т-1. Хуулийн этгээдийн тодорхойлолт Татах
3Маягт Т-3. Талбай буцаах өргөдөл Татах
4Маягт Т-4. Хайгуул сунгах өргөдөл Татах
5Маягт Т-5. Ашиглалт сунгах өргөдөл Татах
6Маягт ТГ-1. Хайгуулын ажлын тайлан төлөвлөгөө Татах
7Маягт ТГ-2. Хайгуулын тайлан Татах
8Маягт ТУ-1. Уулын ажлын төлөвлөгөө Татах
9Маягт ТУ-2. Уулын ажлын тайлан Татах