Нэр Огноо Файл
12018 онд шинээр бүртгэгдсэн тайлангийн жагсаалт2018-08-20 Татах
2Ашигт малтмалын баялаг, ордын нөөцийн ангилал, заавар2018-08-20 Татах
3Геологийн тайлан хүлээн авах, ашиглах журам2018-08-20 Татах
4Анхдагч тушаах маягт2018-08-20 Татах
5Чулуун дээж тушаах маягт2018-08-20 Татах
6Хувийн хөрөнгөөр хийгдсэн ажлын тайлан тушаах маягт2018-08-20 Татах
7Тайлангийн нүүрний загвар /улсын төсөв/2018-08-20 Татах
8Тайлангийн нүүрний загвар2018-08-20 Татах
9ТЭЗҮ тушаах маягт2018-08-20 Татах
10Үнэ тариф2018-08-20 Татах