Нэр Огноо Файл
1Маягт. 7 хоног бүрийн тайлангийн маягт Татах
2Заавар. Ашигт малтмал ашиглах, үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, тайлан, мэдээ хүлээн авах заавар Үзэх Татах
3Маягт. Ашигт малтмал ашиглах, үйл ажиллагааны төлөвлөгөө хүлээн авах маягт Татах
4Маягт. Ашигт малтмал ашиглах, үйл ажиллагааны тайлан, мэдээ хүлээн авах маягт Татах
5Маягт. Ашигт малтмал ашиглах, үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний жил, сар, долоо хоногийн биелэлтийн мэдээ, тайланг ирүүлэх, хүлээн авч дүгнэх гэрээний загвар Үзэх Татах
6Маягт. Сар бүрийн тайлангийн маягт Татах