Хэлтсийн зорилго:

Хүнд үйлдвэрийн салбарын хөгжлийн бодлого боловсруулахад дэмжлэг үзүүлэн шаардлагатай мэдээллээр хангах, бодлогын удирдамжийг хэрэгжүүлэх, энэ салбарт хөрөнгө оруулалтын орчинд үнэлэлт, дүгнэлт өгөх, түүнийг сайжруулах санал, судалгаа боловсруулах, инновацын идэвхижилтийн судалгааг хийхэд үндсэн зорилго оршино.

Хэлтсийн үндсэн чиг үүрэг

Хүнд үйлдвэрийн салбарт хөрөнгө оруулалтын таатай орчин бүрдүүлэх, бүтээгдэхүүний эрэлт хэрэгцээг судалж, хэтийн төлөвийг тодорхойлох, ашигт малтмал, газрын тосыг эдийн засгийн өндөр үр ашигтай, байгаль орчинд сөрөг нөлөөлөл багатай техник, технологи ашиглан боловсруулах, гүн боловсруулах, борлуулахтай холбогдсон судалгаа хийж дүгнэлт гаргах, санал зөвлөмж боловсруулах, тэдгээрийг   хэрэгжүүлэх   ажлыг   зохион   байгуулах, хүнд үйлдвэрлэлийн салбарын хөгжлийн бодлого боловсруулахад дэмжлэг үзүүлэх.

Хэлтсийн бүтэц, зохион байгуулалт:

НэрАлбан тушаал, ажлын байрны нэрУтасны дугаарЦахим шуудангийн хаяг
1Х.АнарХэлтсийн дарга anar.kh@mrpam.gov.mn
2П.ОюунтуяаНүүрс болон газрын тосны боловсруулалт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн ouyntuya.p@mrpam.gov.mn
3Т.ХоролсүрэнҮйлдвэрлэлийн судалгаа, тайлан, мэдээлэл хэтийн төлөв хариуцсан мэргэжилтэн khorolsuren.t@mrpam.gov.mn
4Б.Бат-ЭрдэнэГазрын тос, химийн үйлдвэрийн хэтийн төлөв хариуцсан мэргэжилтэн baterdene.b@mrpam.gov.mn