Хэлтсийн үйл ажиллагааны стратегийн зорилт:

Газрын тосны бүтээгдэхүүнээр дотоодын хэрэгцээг тогтвортой, олон эх үүсвэрээс хангах чиглэл баримтлах, санал боловсруулах, бүтээгдэхүүний чанар, стандартын шаардлагыг хангуулах ажлыг зохион байгуулах, байгаль орчинд болон хүний эрүүл мэндэд сөрөг нөлөөлөл багатай, дэвшилтэт техник, технологи нэвтрүүлэх, аюулгүй, стандартын шаардлага хангасан барилга байгууламж, техник технологи, тоног төхөөрөмжөөр үйл ажиллагаа явуулах, газрын тосны бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл эрхлэх бодлогыг хэрэгжүүлэх;

Хэлтсийн үндсэн чиг үүрэг:

Газрын тосны бүтээгдэхүүний хангамжийн талаар төрөөс баримтлах бодлого, түүнийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээг “Газрын тосны бүтээгдэхүүний тухай хууль” болон бусад хуулийн хүрээнд зохион байгуулах, газрын тосны бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийг хөгжүүлж, чанар, стандартын шаардлага хангасан газрын тосны бүтээгдэхүүнээр тогтвортой хангахад дэмжлэг үзүүлэх, импортын эх үүсвэрийг нэмэгдүүлэх, улсын хэмжээнд газрын тосны бүтээгдэхүүний байнгын нөөцтэй байх зохион байгуулалтын арга хэмжээ авах, газрын тосны бүтээгдэхүүний импорт, нөөц, үлдэгдэл, жижиглэн борлуулалтын үнэ, татвар, гадаад зах зээлийн үнийн мэдээллийг тогтмол хийх, Газрын тосны бүтээгдэхүүний салбарын үйл ажиллагааг орон нутагт хэрэгжүүлэх, Газрын тосны бүтээгдэхүүний тээвэрлэлт, хадгалалт, түгээлтийн аюулын зэрэглэлийг бууруулсан стандартын шаардлага хангасан газрын тосны бүтээгдэхүүний барилга байгууламж, техник технологи, тоног төхөөрөмжөөр үйл ажиллагаа явуулах санал боловсруулах, дүгнэлт гаргах, бодлогыг хэрэгжүүлэх,судалгаа хийж холбогдох мэдээ мэдээллээр төрийн захиргааны төв байгууллага болон хэрэглэгчийг мэдээллээр хангах үндсэн чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ.

Нэгжээс үзүүлэх үйлчилгээний шууд хэрэглэгч нь Ашигт малтмал, газрын тосны газрын удирдлагууд байх ба шууд бус хэлбэрээр энэ үйлчилгээний хэрэглэгч нь Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яам, бусад яамд, Засгийн газрын тохируулагч, хэрэгжүүлэгч агентлагууд, нутгийн захиргааны байгууллагууд, хил, гаалийн байгууллага, газрын тосны бүтээгдэхүүн, шингэрүүлсэн шатдаг хийн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж буй импортлогч, бөөний болон жижиглэнгийн худалдаа эрхэлж буй аж ахуйн нэгж байгууллагууд, мэргэжлийн холбоод, олон улсын байгууллага, хэвлэл мэдээллийн байгууллагууд байна.

Хэлтсийн бүтэц, зохион байгуулалт:

Овог, нэр

Албан тушаал

Утас

Мэйл хаяг

1

Даваахүүгийн Даваабаяр

Хэлтсийн дарга                    

263624

davaabayar.d@mrpam.gov.mn

2

Даваасүрэнгийн Цэнд-Аюуш

Газрын тосны бүтээгдэхүүний барилга байгууламж, техник, технологийн  асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

263915

tsen-ayush.d@mrpam.gov.mn

3

Даваагийн Дагвасүрэн

Газрын тосны бүтээгдэхүүний хангамжийн асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

263917

dagvasuren.d@mrpam.gov.mn

4

Баатарын Халиунаа

Газрын тосны бүтээгдэхүүний хэрэглээ, зэх зээл, мэдээллийн сан хариуцсан мэргэжилтэн

263625

khaliunaa.b@mrpam.gov.mn

5

Лхачингомбын Төмөр

Газрын тосны бүтээгдэхүүний нөөц, логистик хариуцсан мэргэжилтэн

263625

tumur.l@mrpam.gov.mn

6

Баярбатын Энхтүвшин

Шатахуун түгээх станцын барилга байгууламж, техник, технологи хариуцсан мэргэжилтэн

263625

enkhtuvshin.b@mrpam.gov.mn

7

Бүрэнтогтохын Тогтохмаа

Шингэрүүлсэн шатдаг хийн хангамж, техник, технологи хариуцсан мэргэжилтэн

263915

togtokhmaa.b@mrpam.gov.mn

8

Гылымханы Жандаулет

Импортын судалгаа, гадаад эх үүсвэр хариуцсан мэргэжилтэн

263625

jandaulet.g@mrpam.gov.mn 

9

Бат-Очирын Эрдэнэчулуун

Агуулахын барилга байгууламж, техник, технологи хариуцсан мэргэжилтэн

263625

erdenechuluun.b@mrpam.gov.mn

10

Оюунбилэгийн Баярмаа

Газрын тосны бүтээгдэхүүний стандарт, эрх зүй хариуцсан мэргэжилтэн

263917

bayarmaa@mrpam.gov.mn