Хэлтсийн зорилго:

Төрөөс газрын тосны салбарт баримталж буй бодлого, Газрын тосны тухай хууль болон бусад холбогдох хууль, тогтоомжийг хэрэгжүүлэн Монгол улсын нутаг дэвсгэрт газрын тосны ашиглалт, олборлолтын үйл ажиллагаа явагдаж буй талбайнуудын Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний хэрэгжилтийг хангуулах, хэрэгжилтэд хяналт тавих, дэмжлэг үзүүлэх.

Хэлтсийн үндсэн чиг үүрэг:

  • Газрын тосны тухай хууль, стандарт, дүрэм, журам, заавар болон бусад холбогдох хууль тогтоомж, Засгийн газар болон төрийн захиргааны төв байгууллагаас гаргасан шийдвэрийн биелэлтийг хангах,
  • Газрын тосны орд ашиглалтын үйл ажиллагаа болон Монгол Улсын Засгийн газарт ногдох түүхий тосыг хэмжих, хадгалах, тээвэрлэхэд хяналт тавих,
  • Газрын тосны ашиглалт, олборлолтын үйл ажиллагааны хөрөнгө оруулалт, өртгөөр  нөхөгдөх зардлыг хянаж, баталгаажуулахад мэргэжлийн дүгнэлт гаргах,
  • Ордыг ашиглалтад шилжүүлэх ажлыг зохион байгуулах,
  • Газрын тосны ордын ашиглалтыг эрчимжүүлэн олборлолтыг нэмэгдүүлэх бодлогыг хэрэгжүүлэх,
  • Газрын тосны ашиглалт, олборлолтын үйл ажиллагаатай холбогдсон тайлан, материалыг судалж, санал дүгнэлт гаргах,
  • Газрын тостой холбогдсон үйл ажиллагааны дүрэм, журам, стандарт боловсруулах, батлуулах, тэдгээрийг мөрдүүлэхэд эрх зүйн дэмжлэг үзүүлэх

Хэлтсийн бүтэц, зохион байгуулалт:

1Сангарагчаа ПүрэвжавХэлтсийн дарга263924purevjav.s@mrpam.gov.mn
2Максимын АйдынГазрын тосны ордын ашиглалтын үйл ажиллагаа хариуцсан ахлах мэргэжилтэн267179aidin.m@mrpam.gov.mn
3Маамын Батдэлгэр Газрын тосны бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний ашиглалтын  үе шатны хэрэгжилт  хариуцсан мэргэжилтэн 267179batdelger.m@mrpam.gov.mn
4Пүрэвийн ЭлбэгзаяаЦооногийн туршилт, үйлчилгээ хариуцсан мэргэжилтэн267179elbegzaya.p@mrpam.gov.mn
5Энхтайван БатзолбооОлборлолтын техник, технологи хариуцсан мэргэжилтэн267179batzolboo.e@mrpam.gov.mn
6Рэнцэнгийн НаранбаатарАшиглалтын цооногийн өрөмдлөг, гүйцээлт хариуцсан мэргэжилтэн267179naranbaatar.r@mrpam.gov.mn
7Гантөмөрийн ПүрэвренчинОрдын геологийн судалгаа хариуцсан мэргэжилтэн267179purevrenchin.g@mrpam.gov.mn
8Хүрэлбаатарын АнхбаатарГазрын тосны олборлолт, хадгалалт, тээвэрлэлт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн263952ankhbaatar.kh@mrpam.gov.mn
9Ганжуурын БаяндалайОлборлолтын барилга, байгууламж, дэд бүтэц хариуцсан мэргэжилтэн263952bayandalai.g@mrpam.gov.mn
10Даваадоржийн ПүрэвбатХөдөлмөрийн аюулгүй байдал, байгаль орчны асуудал  хариуцсан мэргэжилтэн263952purevbat.d@mrpam.gov.mn
11Бат-Эрдэнийн Бас-ОргилЗүүнбаян, Цагаан элсний ордын олборлолт, хадгалалт, тээвэрлэлт хариуцсан мэргэжилтэн263952bas-orgil.b@mrpam.gov.mn
12Ширнэнгийн БаяндүүрэнТосон-Уулын ордын олборлолт, хадгалалт, тээвэрлэлт хариуцсан мэргэжилтэн263952bayanduuren.sh@mrpam.gov.mn
13Амгаланбаатарын  ЁндонсүрэнТамсагийн ордын олборлолт, хадгалалт, тээвэрлэлт хариуцсан мэргэжилтэн263952yondonsuren.a@mrpam.gov.mn