Хэлтсийн үйл ажиллагааны стратегийн зорилт:

Газрын тос, уламжлалт бус газрын тосны ордуудыг ашиглалтад шилжүүлэх, ордын ашиглалтыг эрчимжүүлэн, олборлолтыг боломжит хэмжээгээр нэмэгдүүлэх бодлогыг хэрэгжүүлэх, бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний хэрэгжилтийг хангуулах ажлыг зохион байгуулах;

Хэлтсийн үндсэн чиг үүрэг:

Газрын тос, уламжлалт бус газрын тосны ордуудыг ашиглалтад шилжүүлэх ажлыг зохион байгуулах, дэд бүтцийг хөгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх, ашиглалтыг эрчимжүүлэн олборлолтыг боломжит хэмжээгээр нэмэгдүүлэх бодлогыг хэрэгжүүлэх, бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний хэрэгжилтийг хангах, олборлолт, ашиглалт, хэмжилт, тээвэр, хадгалалтын үйл ажиллагаанд газар дээр нь хяналт тавих, олборлолт, ашиглалтын үйл ажиллагааны өртөг нөхөгдөх зардлыг хянаж, мэргэжлийн дүгнэлт гаргахад оролцох, салбарын үйл ажиллагааг орон нутагт хэрэгжүүлэх, холбогдох мэдээ мэдээллээр төрийн захиргааны төв байгууллагыг хангах үндсэн чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ.

Нэгжээс үзүүлэх үйлчилгээний шууд хэрэглэгч нь Ашигт малтмал, газрын тосны газрын удирдлагууд байх ба шууд бус хэрэглэгч нь Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яам, холбогдох бусад яам, агентлаг, газрын тостой холбогдсон үйл ажиллагаа явуулж буй гэрээлэгчид, хөрөнгө оруулагчид, орон нутгийн захиргаа, их, дээд сургуулиуд, эрдэм шинжилгээ, хил гааль, хяналт шалгалт, хэвлэл мэдээллийн болон бусад байгууллагууд байна.

Хэлтсийн бүтэц, зохион байгуулалт:

Овог, нэр

Албан тушаал

Утас

Мэйл хаяг

1

Сангарагчаагийн Пүрэвжав

Хэлтсийн дарга

263924

purevjav.s@mrpam.gov.mn

2

Максимын

Айдын

Газрын тосны ордын ашиглалтын үйл ажиллагаа хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

267179

 

aidyn.m@mrpam.gov.m

3

 

Газрын тосны бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний ашиглалтын  үе шатны хэрэгжилт  хариуцсан мэргэжилтэн

 

 

4

Пүрэвийн Элбэгзаяа

 

Цооногийн туршилт, үйлчилгээ хариуцсан мэргэжилтэн

267179

elbegzaya.p@mrpam.gov.mn

 

5

Даваадоржийн Пүрэвбат

Олборлолтын техник, технологи хариуцсан мэргэжилтэн

267179

purevbat.d@mrpam.gov.mn 

 

 

6

Рэнцэнгийн Наранбаатар

Ашиглалтын цооногийн өрөмдлөг, гүйцээлт хариуцсан мэргэжилтэн

267179

 

naranbaatar.r@mrpam.gov.mn

7

Батжаргалын Манзушир

Ордын геологийн судалгаа хариуцсан мэргэжилтэн

267179

 

8

Хүрэлбаатарын Анхбаатар

Газрын тосны олборлолт, хадгалалт, тээвэрлэлт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

267179

 

ankhbaatar.kh@mrpam.gov.mn

9

Ганжуурын Баяндалай

Олборлолтын барилга, байгууламж, дэд бүтэц хариуцсан мэргэжилтэн

267179

 

bayandalai.g@mrpam.gov.mn

10

 

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, байгаль орчны асуудал  хариуцсан мэргэжилтэн

267179

 

11

 

Бат-Эрдэнийн

Бас-Оргил

 

Зүүнбаян, Цагаан элсний ордын олборлолт, хадгалалт, тээвэрлэлт хариуцсан мэргэжилтэн

267179

 

bas-orgil.b@mrpam.gov.mn

12

Ширнэнгийн Баяндүүрэн

 

Тосон-Уулын ордын олборлолт, хадгалалт, тээвэрлэлт хариуцсан мэргэжилтэн

267179

bayanduuren.sh@mrpam.gov.mn

 

13

Амгаланбаатарын  Ёндонсүрэн

Тамсагийн ордын олборлолт, хадгалалт, тээвэрлэлт хариуцсан мэргэжилтэн

267179

 

yondonsuren.a@mrpam.gov.mn