Хэлтсийн зорилго:

Төрөөс нүүрсний салбарын хөгжлийн бодлого боловсруулахад дэмжлэг үзүүлэх, хөрөнгө оруулагчид, хэрэглэгчдэд хөнгөн шуурхай үйлчилгээ үзүүлэх, төрийн бодлогын удирдамжийг нь хэрэгжүүлэх замаар үндэсний эдийн засгийн хөгжилд нүүрсний салбарын гүйцэтгэх үүргийг нэмэгдүүлэхэд оршино.

Хэлтсийн үндсэн чиг үүрэг

  • Нүүрсний салбарын бодлого боловсруулахад удирдах дээд шатны байгууллагыг мэдээллээр хангах, дэмжлэг үзүүлэх, бодлогын удирдамжийг хэрэгжүүлэх, салбарын хэтийн төлөв, стратегийн төлөвлөгөө, хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хангуулах.
  • Нүүрсний уурхайнуудын техник эдийн засгийн үндэслэл, уулын ажлын тайлан, төлөвлөгөөг хүлээн авч, бүртгэх, нүүрсний нөөцийн бүртгэлийг хийх, байгаль орчин, хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын хууль, дүрэм зааврыг хэрэгжүүлэх.
  • Нүүрсний салбараас улс орны нийгэм, эдийн засагт үзүүлэх нөлөөллийг үнэлэх, дүгнэлт гаргах, экспорт, зах зээл, нүүрсний борлуулалт, хангамжийн судалгааг гаргаж, хөрөнгө оруулалтын орчинд үнэлэлт дүгнэлт өгөх.

Хэлтсийн бүтэц, зохион байгуулалт:

НэрАлбан тушаал, ажлын байрны нэрУтасны дугаарЦахим шуудангийн хаяг
1М.МэндбаярХэлтсийн дарга263965mendbayar.m@mrpam.gov.mn
2Б.АлтсүхНүүрсний салбарын техник, технологи хариуцсан ахлах мэргэжилтэн263920altsukh.b@mrpam.gov.mn
3Э.МөнхзоригХөдөлмөрийн аюулгүй байдал, байгаль орчин, нөхөн сэргээлтийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн263920munkhzorig.e@mrpam.gov.mn
4Т.ПүрэвцэндНүүрсний зах зээл, статистик мэдээ, хөрөнгө оруулалтын судалгаа хариуцсан мэргэжилтэн263920purevtsend.t@mrpam.gov.mn
5Г.ТөрмөнхНүүрсний ордын тайлан, төлөвлөгөө, нөөцийн хөдөлгөөний бүртгэл хариуцсан мэргэжилтэн263920turmunkh.g@mrpam.gov.mn
6С.ПүрэвжалНүүрсний ашиглалтын технологи, хэтийн төлөв, дэд бүтэц хариуцсан мэргэжилтэн263920purevjal.s@mrpam.gov.mn