Хэлтсийн үйл ажиллагааны стратегийн зорилт:

Төрөөс нүүрсний салбарт баримтлах бодлогыг хэрэгжүүлэх, бодлого боловсруулахад шаардлагатай суурь судалгааг хийж мэдээллийн сан үүсгэх, төрийн бүх шатны байгууллага, хөрөнгө оруулагчид, хэрэглэгчдэд хөнгөн шуурхай, шударга үйлчилгээ үзүүлэх, төрийн бодлогын удирдамжийг хэрэгжүүлэх замаар үндэсний эдийн засгийн хөгжилд эрдэс баялгийн салбарын гүйцэтгэх үүргийг нэмэгдүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх;

Хэлтсийн үндсэн чиг үүрэг:

Улс орны эдийн засгийн хөгжил, эрчим хүчний үйлдвэрлэлийн тогтвортой, аюулгүй байдлыг хангах, нүүрсний олборлолт, баяжуулалт, хангамжийн бодлогын хэрэгжилт зэрэг цогц асуудлууд багтана.

Нэгжээс үзүүлэх үйлчилгээний шууд хэрэглэгч нь агентлагийн дарга, орлогч дарга байх ба шууд бус хэлбэрээр энэ үйлчилгээг хэрэглэгч нь Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яам, нүүрс олборлох, боловсруулах үйл ажиллагаа явуулдаг өмчийн бүх хэлбэрийн аж ахуйн нэгжүүд, уул уурхайн чиглэлээр шинжилгээ, судалгааны ажил эрхэлдэг Их, дээд сургууль, эрдэм шинжилгээний байгууллагууд, бусад яамд, Засгийн газрын тохируулагч, хэрэгжүүлэгч агентлагууд, нутгийн захиргааны байгууллагууд,гадаад орон, олон улсын байгууллага, хэвлэл мэдээллийн байгууллагууд байна.

Хэлтсийн бүтэц, зохион байгуулалт:

Овог, нэр

Албан тушаал

Утас

Мэйл хаяг

1

Мэлсчогийн

Мэндбаяр

Хэлтсийн дарга

263965

mendbayar.m@mrpam.gov.mn

2

Пунцагийн Зоригт

Нөөцийн хөдөлгөөн гэрээлэлт хариуцсан  ахлах мэргэжилтэн

263920

zorigt.p@mrpam.gov.mn

3

Сэргэлэнгийн Пүрэвжал

Боловсруулалт, дэд бүтцийн судалгаа хариуцсан мэргэжилтэн

263920

purevjal.s@mrpam.gov.mn

4

Энхдэлгэр

Мөнхзориг

ТЭЗҮ, хэтийн төлөв хариуцсан мэргэжилтэн

263920

munkhzorig.e@mrpam.gov.mn

5

 

Эдийн засгийн судалгаа хариуцсан мэргэжилтэн

263920

 

6

Ганзоригийн Төрмөнх

Техник технологи хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

263920

turmunkh.g@mrpam.gov.mn

7

Бадарчийн Баярбилэг

Төлөвлөгөө, тайлан хариуцсан мэргэжилтэн

263920

b.bayarbileg@mrpam.gov.mn