Хэлтсийн зорилго:

Геологийн зураглал, сэдэвчилсэн судалгаа, ашигт малтмалын хайгуул, газрын тос, уламжлалт бус газрын тос, нүүрсний эрэл, хайгуул чиглэлээр бодлого, хууль, журмын хэрэгжилтийг ханган ажиллах.

Хэлтсийн үндсэн чиг үүрэг:

  • Нутаг дэвсгэрийн геологи, гидрогеологийн зураглал, геофизик, геоэкологийн болон сэдэвчилсэн судалгааг гэрээгээр гүйцэтгүүлэх, хяналт тавих, ашигт малтмалын тархалтын зүй тогтоцыг судалж эрдэс баялгийн үнэлгээ өгөх;
  • Улсын төсвийн хөрөнгөөр гүйцэтгэж буй геологийн судалгааны төслүүдийн төлөвлөгөө, геологийн даалгавар боловсруулах, гүйцэтгэлд хяналт тавих, тайланг хүлээн авч хянах, холбогдох дүгнэлт, шийдвэр гаргах замаар геологийн судалгааны ажлыг удирдан чиглүүлэх болон эрх зүйн орчинг боловсронгуй болгох санал зөвлөгөө өгөх;
  • Хайгуулын ажлын төлөвлөгөө, тайланг хянаж хүлээн авах, хайгуулын ажлын зардлын доод хэмжээний баталгаажуулалтад хээрийн, шуурхай хяналт тавих, хайгуулын ажлын үр дүнгийн тайланг хүлээн авч холбогдох дүгнэлт, шийдвэрийг гаргах, төрийн болон төрийн бус байгууллага, дотоод хэлтсүүдийг мэдээллээр хангах ажлыг зохион байгуулах;
  • Төрөөс тогтоосон талбайд хайгуулын тусгай зөвшөөрөл сонгон шалгаруулалтаар олгох талбайн геологийн судалгааны үр дүнгийн талаарх материалуудыг бэлтгэх, холбогдох хэлтсийг мэдээллээр хангах;
  • Газрын тос, уламжлалт бус газрын тосны эрэл, хайгуулын ажлыг эрчимжүүлэх, нөөцийг өсгөх ажлыг зохион байгуулах;
  • Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээ, газрын тос болон уламжлалт бус газрын тосны эрлийн гэрээний хэрэгжилтийг хангуулах ажлыг зохион байгуулах, хэрэгжилтэд дэмжлэг үзүүлэх, хяналт тавих;
  • Газрын тос, уламжлалт бус газрын тостой холбогдсон үйл ажиллагааны хөрөнгө оруулалт, өртгөөр нөхөгдөх ажлыг хянаж, мэргэжлийн дүгнэлт гаргах зэрэг болно.

Хэлтсийн бүтэц, зохион байгуулалт:

НэрАлбан тушаал, ажлын байрны нэрУтасны дугаарЦахим шуудангийн хаяг 
1Б.СүнжидмааХэлтсийн дарга263751sunjidmaa.b@mrpam.gov.mn
2Б.ЗолбообаярГазрын тосны эрэл хариуцсан мэргэжилтэн263753zolboobayar.b@mrpam.gov.mn
3А.ТүвшинжаргалУламжлалт бус газрын тосны хайгуул хариуцсан мэргэжилтэн263963tuvshinjatgal.a@mrpam.gov.mn
4Д.ЧинзоригУламжлалт бус газрын тосны эрэл хариуцсан мэргэжилтэн263963chinzorig@mrpam.gov.mn
5Т.БатхишигГазрын тосны хайгуул хариуцсан мэргэжилтэн263963batkhishig.t@mrpam.gov.mn
6С.ПүрэвсүрэнГеофизикийн судалгаа хариуцсан мэргэжилтэн318253purevsuren.s@mrpam.gov.mn
7Л.МөнгөнтөгсӨрөмдлөг хариуцсан мэргэжилтэн318253munguntugs.l@mrpam.gov.mn
8С.ДэмбэрэлГазрын тосны эрэл хариуцсан мэргэжилтэн263963demberel.s@mrpam.gov.mn
9Д.ЦэрэнхандТайлан, төлөвлөгөө, төсвийн нэгдсэн мэдээлэл хариуцсан мэргэжилтэн318253tserenkhand.d@mrpam.gov.mn
10З.ЦогтбаярБайгаль орчин, хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн318253tsogtbayar.z@mrpam.gov.mn
11Ч.МагнайбаярГазрын тосны мэдээллийн сан хариуцсан ажилтан318253magnaibayar.ch@mrpam.gov.mn