#НэрОгнооТатаж авах
1ОҮИТБС-ын тайлан бэлтгэн гаргадаг аж ахуйн нэгжүүдэд зориулсан гарын авлага2013 оны 3-р сартатаж авах
2ОҮИТБС-ын хэрэгжилтийг орон нутагт хангах үүрэг бүхий дэд зөвлөлийн гарын авлага2014 оны 4-р сартатаж аваххавсралт
3ОҮИТБС-ын Цахим тайлагналын системийн гарын авлага2014 оны 9-р сартатаж авах